Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa ht 20

Skapad 2020-09-01 12:58 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska
Europa är den världsdel som vi bor i. Sett till ytan så är Europa den näst minsta världsdelen på jorden. Europa har ungefär 740 miljoner invånare och det finns 47 länder. Vi ska nu få lära oss mycket mer om Europa!

Innehåll

Genomförande

Vi kommer att arbeta genom följande sätt:
 •  träna på namn och läge med hjälp av programmet Seterra
 •  två skriftliga prov 
 •  fördjupa sig i några av länderna i Europa.
 •  söka fakta om olika europeiska länder i faktaböcker och på internet
 •  läsa och arbeta med instuderingsfrågor till boken Fröken Europa.
 •  titta på Geografens Testamente - Europa

 

Du ska kunna:

 • vad Europas länder heter och vart de ligger
 • vad Europas viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter heter och vart de ligger
 • använda karta
 • söka, sortera och använda information
 • förstå och använda geografiska begrepp
 • skriva faktatexter kopplade till olika länder
 • jämföra olika länder i Europa

Bedömning

 • prov på Europas länder (namn och läge)
 • prov på Europas viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter (namn och läge).
 • Individuell uppgift fördjupning av länder i Europa

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge
Bedömningsmatris arbetsområde Europa

Har ej nått målet
Har nått delar av målet
Har nått målet
Har nått målet med god marginal
Namngeografi (länder)
Du ska kunna namn och läge på Europas länder.
Du behöver träna mer på både namn och läge.
Du kan flera namn på Europas länder, men behöver träna mer på att placera ut länderna på rätt plats.
Du kan de flesta namnen på Europas länder och kan placera ut dem på rätt plats.
Du kan alla namnen på Europas länder och kan placera ut nästintill alla (eller alla) på rätt plats.
Namngeografi (öar, vatten, berg, regioner och orter)
Du ska kunna namn och läge på Europas viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
Du behöver träna mer på både namn och läge.
Du kan några namn på Europas viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter, men behöver träna mer på att placera ut dem på rätt plats.
Du kan de flesta namnen på Europas viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter och kan placera ut dem på rätt plats.
Du kan alla namnen på Europas viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter och kan placera ut alla på rätt plats.
Geografiska begrepp
Du ska kunna förstå och använda ämnesspecifika begrepp för att kunna läsa, skriva och samtal om geografi.
Du behöver träna mer på att förstå och/eller använda fler geografiska begrepp.
Du känner till några geografiska begrepp, men använder dem inte.
Du förstår några geografiska begrepp och använder några av dem.
Du förstår flera geografiska begrepp och använder flera av dem.
Söka information
Du ska kunna söka information, samla fakta och göra en sammanställning om olika europeiska länder.
Du behöver träna mer på att kunna söka efter information, samla fakta, och göra en sammanställning.
Du kan med hjälp söka information, samla fakta och göra en sammanställning.
Du kan med viss säkerhet självständigt söka information, samla fakta och göra en sammanställning.
Du kan självständigt söka efter information, samla fakta och göra en sammanställning.
Jämföra länder
Du ska kunna jämföra några europeiska länder utifrån olika aspekter i ditt arbete.
Du har inte jämfört några europeiska länder.
Du har på ett enkelt sätt jämfört någon aspekt.
Du har på ett utvecklat sätt jämfört några olika aspekter.
Du har jämfört flera olika aspekter på ett väl utvecklat sett.
Redovisning
Du ska kunna skriva faktatexter om olika europeiska länder med tillhörande bilder och karta/kartor som ökar tydligheten och förstärker din text.
Du har inte genomfört uppgiften.
Du har skrivit grundläggande fakta om länderna. Arbetet innehåller några bilder och du har markerat dina länder på en karta.
Du har skrivit utvecklad fakta. Arbetet innehåller några bilder och du har markerat dina länder på olika kartor.
Du har skrivit väl utvecklad fakta med tydliga förklaringar och detaljer. Arbetet innehåller bilder och du har markerat din resa på flera kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: