Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och Vi

Skapad 2020-09-01 13:04 i Skeppets förskola Varberg
Förskola
Stärka jaget och vikänslan

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

Se nedan

b. Varför har vi valt detta mål?

Vi vill att barnen ska utveckla sin egen identitet och känna trygghet här på förskolan.

Vi vill öka barnens respekt gentemot varandra och öka förståelsen för alla människors lika värde. 

 

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen: 

Vågar presentera sig och prata inför hela barngruppen.

Vågar visa sina känslor inför barnen och pedagogerna på förskolan.

Leker och accepterar att vara i olika gruppkonstellationer.

Förstår innebörden i ett stopp eller nej i olika sammanhang.

Förstår att inte säga nedvärderande ord om varandras olikheter.

 

 

 

3. Planerad tidsperiod:

v.34-v.41

 

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion:

Vi startar upp med att introducera och sjunga kompissånger samt samtala om innebörden i texten. Detta gör vi vecka 34 och 35.

 

 - Lärmiljö:

Eftersom vi har många nya barn på avdelningen behöver de lära känna och bli trygga i våra olika lärmiljöer.

 - Planerad undervisning:

Vi har valt olika berättelser från "En liten kompisbok" och  En kompisbok baserad på Barnkonventionen

Kompisböcker:

Att känna sig ny

Att ta emot någon ny

Säg stopp

Visa dina känslor

Lugna ner dig

Prata om det

Barnkonvention:

Ett egen namn (artikel 7)

En egen plats (artikel 16)

Lek, vila och fritid (artikel 31)

Vi delar in barnen i tre olika grupper. Vi läser varje bok och använder oss av diskussionsfrågorna från böckerna. Vi pedagoger dramatiserar innehållet med handdockor inför barnen. Vi sjunger och läser ramsor om ämnet. 

 

 

 

 - Spontan undervisning:

Vi pedagoger ska finnas nära till hands och stötta barnen i olika situationer.  Vid olika tillfällen gör vi samarbetsövningar/lekar.

 

5. Dokumentation

a.Vad ska vi titta efter?

Se ovan 2.a

b. Vilka metoder har vi för att dokumentera?

Loggbok, observera och dokumentera "valen" efter maten och sammanställa intervjufrågor till barnen om undervisningens innehåll.

c. När ska dokumentationen göras/gemensam reflektion?

Vi skriver loggbok löpande. Dokumentationen av valen gör vi under vecka 36-37 samt vecka 40-41.

Vi intervjuar barnen i slutet av perioden.

Gemensam reflektion görs under kvalitetstiden. 

 

 

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

 

- Normer och värden


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

 

- Jämställdhet

 

- Det kompensatoriska uppdraget

- Digital kompetens

 

- Flerspråkighet

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: