👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 2: Nationalekonomiska teorier

Skapad 2020-09-01 13:12 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Samhällskunskap
I arbetsområdet nationalekonomiska teorier ska vi titta på hur man genom ekonomisk politik försöker påverka ett lands utrikeshandel, valuta, ränta, inflation, arbetslöshet och ekonomisk tillväxt

Innehåll

 

Kunskaper om nationalekonomiska teorier är viktigt för såväl privatpersoner som företag för att kunna fatta rationella ekonomiska beslut som påverkar såväl privatekonomi som företags ekonomiska utfall.

v.38     Nationalekonomiska teorier en översikt över mål och medel

v.39     Ekonomisk tillväxt

v.40    Inflation, deflation och stagflation

v.41     Arbetslöshet, utrikeshandel

v.42    Finanspolitik, arbetsmarknadspolitik

v.43    Penningpolitik

v.44     Höstlov

v.45     Valutapolitik, målkonflikter, historik

v.46    Skriftligt prov, s. 327-354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
     
     
     

Uppgifter

 • Skriftligt prov på nationalekonomi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism , keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.
  Sam  -
 • Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.
  Sam  -
 • Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
  Sam  -

Matriser

Sam
Samhällskunskap 2: Nationalekonomiska teorier

Rubrik 1

F
Du har inte nått upp till kunskapskraven för E
E
Du har nått kunskapskraven för E men inte nått upp till C
C
Du har nått kunskapskraven för C men inte nått upp till A
A
Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Du har inte nått upp till kunskapskraven för E
Eleven kan översiktligt redogöra för några centrala teorier och översiktligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Du har nått kunskapskraven för E men inte nått upp till C
Eleven kan utförligt redogöra för några centrala teorier och utförligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Du har nått kunskapskraven för C men inte nått upp till A
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några centrala teorier och utförligt och nyanserat diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
Du har inte nått upp till kunskapskraven för E
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Du har nått kunskapskraven för E men inte nått upp till C
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Du har nått kunskapskraven för C men inte nått upp till A
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Ny aspekt