Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska- Rättvist, jämlikt, hållbart!

Skapad 2020-09-01 13:12 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Samhällskunskap Geografi Svenska Biologi
Hållbar utveckling är så mycket mer än att bara värna om vår miljö. Det handlar om demokrati, jämlikhet, rättigheter och inställningar. Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med Gleerups material. Det kommer vara indelat i olika delar som vi arbetar med på Classroom.

Innehåll

Vecka

Tema

Del av område

Media

Hur ska vi genomföra det?

Bedömning

Genom-fört

34

Hållbar utveckling

Introducera globala mål och fotavtryck.

Classroom

Genomgång och diskussion i klassen

 

Testa sitt fotavtryck.

 

Nej

Ja

35

Gleerups nedlagt- Läs/bild analys. Tolka och svara på frågor om Loranga, M. och D.

 

Nej

Ja

36

Hållbar utveckling

Rättvisa/Orättvisa
Debattera och analysera.

Gleerups/Classroom

Samtala/diskutera

 

Skriva ner och söka information.

 

Tolka och analysera kartor/bilder.

Ja, genom:

 

Under lektionstid/aktivitet i klassrummet.

 

Inskickade uppgifter.

 

37

Hållbar utveckling

Lässtrategier

 

Läsförståelse

Gleerups/Classroom

Läsa/tolka olika texter.

 

Se hur olika texter är uppbyggda.

 

Urskilja texter.

 

Tolka och analysera bilder.

Ja, genom:

 

Under lektionstid/aktivitet i klassrummet.

 

Inskickade uppgifter.

 

38

Hållbar utveckling

SLUTFÖR:
Lässtrategier

Läsförståelse

PÅBÖRJA:
Källkritik

Gleerups/Classroom

Se raden ovan.

 

Veta vad källkritik är.

 

Hur vi kan se/veta att det är en säker källa.

 

Söka information

 

Hur källor kan påverka vår kunskap/uppfattning.

Ja, genom:

 

Under lektionstid/aktivitet i klassrummet.

 

Inskickade uppgifter.

 

39

Hållbar utveckling

Källkritik

Gleerups/Classroom

Se raden ovan.

 

Veta vad källkritik är.

 

Hur vi kan se/veta att det är en säker källa.

 

Söka information

 

Hur källor kan påverka vår kunskap/uppfattning.

Ja, genom:

 

Under lektionstid/aktivitet i klassrummet.

 

Inskickade uppgifter.

 

40

Hållbar utveckling

Argumenterande text

Material på Gleerups
Skicka in på Classroom

Skriva en argumenterande text.

 

Följa mallen för att få en tydlig struktur.

 

Använda 3 argument som du har sökt information om och källhänvisat till.

 

Välja en lämplig bild

 

Koppla till ditt globala mål.

 

Ja, eleven ska visa att hen kan:

Kunna skriva sakprosatext (beskrivande och förklarande) med tydligt innehåll och en tydlig struktur.

 

Kunna använda regler för språkriktighet

 

Kunna kombinera text och bild.

 

Kunna värdera källor och källhänvisa till källor.

 

41

Hållbar utveckling

Argumenterande text

Skicka in på Classroom

 

Ja, eleven ska visa att hen kan:

Kunna skriva sakprosatext (beskrivande och förklarande) med tydligt innehåll och en tydlig struktur.

 

Kunna använda regler för språkriktighet

 

Kunna kombinera text och bild.

 

Kunna värdera källor och källhänvisa till källor.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: