Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vitsippan och blåsippans "Språk och kommunikation" 20/21

Skapad 2020-09-01 13:13 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Med hjälp av Babba, som står för språk och kommunikation,vill vi ge barnen möjlighet att utveckla språket och att kunna kommunicera på flera sätt.

Innehåll

Förväntat resultat för förskolan

 • Avdelningens arbete utgår från de områden som berör språk och kommunikation i läroplanens kapitel 2.2 Omsorg, utveckling och lärande
 • Vi använder onlineverktyget "Widgit Online" för att skapa bildstöd *
 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
 • Alla barn erbjuds högläsning minst en gång om dagen *
 • Vi kartlägger flerspråkiga barns vistelse i förskolan, i hemmet och fritiden och ser över vårt material. Vi gör vid behov en handlingsplan tillsammans med vårdnadshavarna för att underlätta vårt planerade arbete i att stärka den språkliga och kulturella identiteten
 • Undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum

Avdelningens planering

 • Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om?

Vi vill hjälpa barnen att utveckla sitt språk och sin kommunikation, förståelse, begrepp och tal genom att läsa, samtala sjunga rimma mm.

 • Syfte Varför ska jag välja just detta?

Barnen ska få möjlighet att kunna uttrycka sig och kunna förmedla vad de vill genom olika språk, bilder och symboler.

 • Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?
  • Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

  • Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning

 

Vi sjunger, använder rim och ramsor, flanosagor och dramatiserar i samlingen.  

Vi erbjuder högläsning varje dag och läser bl.a babblarnas böcker. 

I korridoren på gröna mattan har vi gjort ett bibliotek där barnen själva kan hämta böcker att läsa i.

Barnen får reflektera vad de gjort i sina smågrupper  och berätta för varandra genom språk och bilder.

Verktyg i kommunen

* Genom möjligheten att bland annat skapa symboldokument, bildkort, scheman och arbetsblad kan du arbeta språkutvecklande, stödja inlärning och förenkla kommunikationen med alla elever. Programmet kan med fördel även användas inom undervisning i engelska och Moderna språk. Widgit Online stödjer också förskolans och skolans samarbete med vårdnadshavare som ännu inte talar svenska, eftersom symbolerna kan översättas till en mängd språk.
* Utöver förskolans egna bibliotek så finns programmet Polyglutt där bilderböcker är samlade digitalt på svenska och på många andra språk. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: