Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och digitalisering

Skapad 2020-09-01 13:31 i Kärnhusets förskola Kristianstad
Förskola
Genom att arbeta med vatten på olika sätt strävar vi efter att utveckla och höja barnens lärande kring fenomenet vatten. Vi kommer att förstärka inlärningen med hjälp av digitalisering. Syftet med vår undervisning är att väcka ett intresse och ge barnen en förståelse kring vattnet genom sina sinnena och utmana barnen.

Innehåll

Nuläge (Var är vi?)

Vatten är något som finns i barnens vardag och som många barn fascineras av. Vi ser att flera barn är intresserade av vatten och dras till det. Barnen leker med vatten på olika sätt, så fort de får möjlighet till det, i olika situationer och sammanhang.

Vi upplever att barnen tycker vatten är fantastiskt, deras ögon utstrålar glädje och nyfikenhet när de utforskar vatten. Vi har arbetat med vatten ett läsår ur kretslopps tänk och med hjälp av "Grön flagg" och andra utmaningar. Barnen visade extra intresse för is, varmt och kallt vatten. Genom det tänker vi fortsätta att arbeta med vatten genom sinnena och förstärka detta genom "Grön flagg" och digitala verktyg som blue-boot

 

Mål och syfte (Var ska vi?)

Syftet är att väcka barnens intresse och nyfikenhet kring vattnet genom att leka, utforska och experimentera med sinnena. Barnen ska ges rika möjligheter att upptäcka och utveckla sitt tänkande och sin begreppsbildning kring ämnet. Vi ska fokusera på vatten olika former som is, vatten och vattenånga.

Vilket förändrat kunnande förväntar vi att barnen ska uppvisa efter genomförd process?

Att barnen fått förståelse för …

 

 • Vattnets tre olika faser: fast, flytande och gas
 • Hur vatten luktar, känns, smakar, hörs och ser ut.
 • Vad som händer med vatten under sommaren, höst, vintern och vår (årstiderna)

Arbetsmetoder (Hur/vad gör vi?)

Vi utgår från barnens spontana lek med vatten i vardagen, observerar vad barnen gör och vad som händer. Vi planerar sedan vidare för att ge barnen nya utmaningar och tillfällen att utforska vatten i olika sammanhang under arbetets gång i riktning mot målet.

Vårt arbete ska präglas av barnens upptäckarglädje, nyfikenhet och intresse. Genom att experimentera på ett lekfullt sätt och använda alla våra sinnen strävar vi mot att ge barnen möjlighet att upptäcka och utveckla kunskap(er) om fenomenet vatten.

Vi ska förändra och skapa en lärmiljö där det både syns och känns att vi arbetar med vatten. Vi ska genom ett medvetet bruk av miljön och digitala verktyg skapa förutsättningar för varje barns utveckling och lärande om vatten genom sinnena. 

Utvärdering (Hur blev det?)

Vad ser vi för lärande och kunskaper?

Hur kopplar vi tillbaka till barnen?

Hur går vi vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: