Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen Ht-20

Skapad 2020-09-01 13:20 i Rådmansö fritidshem Norrtälje
Vi ska arbeta med SKOGEN som tema under hösten. Vi ska då lära oss om träd, svampar, djur och småkryp i skogen.
Grundskola F – 4 Matematik
Skogen

Innehåll

Mål och syfte

Du kommer att få träna på att samarbeta genom olika lekar och turtagningar. Vi kommer att leka olika lekar som passar för barngruppen, vi vill stärka vår grupp och att alla lär känna varandra. 

Du kommer att få lära dig om träd, svampar, djur, småkryp och nedbrytare i skogen i vår närhet,  för att sedan kunna beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen.

Du kommer att få lära dig mer om allemansrätten, vad får du göra och inte när vi är i skogen.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att

 • Leka olika lekar som passar barngruppen
 • läsa och lyssna på fakta
 • pratar om vårt närområde, historiska minen och platser
 • besöka skogen 
 • lära oss om allemansrätten
 • göra egna bilder och använda olika tekniker i vårt skapande
 • Barnen är med och bestämmer vilket skogsområde vi går till
 • vi utforskar skogen för att vidga vårt område
 • Kojskogen där vi bygger och leker
 • Plockar svamp, bär mm tillagar sylt och svampsmörgås

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: