Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prioriterat mål - Naturvetenskap och Teknik

Skapad 2020-09-01 13:27 i Solbackens förskola Malmö stad
Förskola
Naturvetenskap och teknik är ett av våra prioriterade mål

Innehåll

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur

människor, natur och samhälle påverkar varandra,

• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling*,

• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska

processer och fysikaliska fenomen,

• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Beskriv planerade insatser:

• Utbildningsmiljön på förskolan ska utvecklas så att det finns ett tillgängligt och varierat naturvetenskapligt och tekniskt material.

• Digitala verktyg finns tillgängliga för att kunna användas i meningsfulla sammanhang.

• Personalen ska erbjuda barn tillfällen att uppleva och utforska olika delar av naturvetenskap.

• Förskolans verksamhet erbjuder tillfällen för barnen att pröva olika material och medier inom en variation av estetiska uttrycksformer.

• Personalen ska använda naturvetenskapliga och tekniska begrepp och resonemang i samtalen och utforskandet med barnen.

• Barnen ska erbjudas undervisning där barnen har möjlighet att fantisera och pröva sina egna hypoteser och teorier i dialog med andra barn och personal.

• I utbildningen, både inomhus och utomhus, ska alla barn ges möjlighet till upplevelser och utforskande inom naturvetenskap och teknik.

• Undervisningen ska integreras med förskolans övriga strävansmål samt förskolans Grön Flagg*- teman: Kemikalier - gifter och skräp – avfall.

• Förskolan ska arbeta med Läslyftet* – modul: Skapa och kommunicera.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: