Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektuppstart Äventyrarna

Skapad 2020-09-01 13:29 i 123641 Förskolan Rosen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar/perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. I den här perioden - Södermalms projektuppstart 2020 - 2021 är det dags för förskolan att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möten med naturen". Här läggs grunden till årets undervisning och utforskande.

Innehåll

Barns möten med naturen och naturens kloka beslut.

                                                                                                                                                                                                           
 • Barnen får sätta in sitt sommaruppdrag i en ram. Barnet berättar och visar sin bild för kamraterna i gruppen. Tillsammans pratar vi om uppdraget och gör reflektioner kring uppdraget och alla får berätta om dom upplevt liknande händelse.

 • Barnet skapar sedan sitt egna uppdrag i naturmaterial på en kakelplatta som vi sedan ska bygga ihop och skapa en miniatyr utställning med allas uppdrag.

 • Vilka reflektioner gör barnen? Barnen letar efter skräp, pantburkar och visat intresse för byggnader i Stockholm närmiljö, vi har varit och klättrat i Skinnarviksberget med kikare för att se ut över Stockholm för att se närmare på byggnader, vatten och fordon i Stockholm.

 • Barnens tankar, teorier och hypoteser kring bilderna Barnen ville genast måla av byggnaderna i Stockholm och leta fakta om de byggnader vi sett uppe på Skinnarviksberget. Vi jämför skillnaden mellan de olika byggnaderna och vill även skapa ett Stockholm i miniatyr.

 • Vad är det barnen fäster sig särskilt vid? Vad återkommer de till? Att skapa olika
 • byggnader och vatten som går runt Stockholm och vilket naturmaterial vi kan använda för att skapa ett miniatyr Stockholm och sen vill de besöka de olika byggnaderna de skapat. Barnen återkommer tillbaka om nedskräpning, plockar skräp, pantburkar och barnen vill fortsätta att samla pengar till utsatta djur. Tillsammans har vi gjort en pantautomat, där barnen lägger sina upphittade pantburkar och pengarna skickar vi till WNF.
 • Hur ska våra lärmiljöer se ut och vilket material behöver vi introducera? Vi har skapat ett NATUR rum tillsammans med barnen där svenska skogsdjur bor, det finns naturmaterial, luppar, förstoringsglas, myrstack, litteratur kopplat till allemansrätten. Vi tänker även bygga upp olika byggnader, som Stadshuset m.m i tågrummet

 

Vi går till Tanto/Skinnarviksberg och närmiljöer i Stockholm, Långholmen där vi jobbar med ett pedagogiskt material, som heter Skogsäventyret, där vi träffar busiga trollet Olfar och den kloka Ugglan Spanaren . Utifrån barnens intresse och nyfikenhet söker vi i naturen efter Naturens kloka beslut.

 

Fånga  barnens intresse:  

Genom planerade aktiviteter plockar vi in läroplansmål, som utmanar barnen kunskapsmässigt. Vi ger barnen uppdragskort, kartor m.m Därefter fortsätter planeringen utifrån vad barnen blir intresserade av och samtalar/ ställer frågor om.

 •  

 
Hur går vi vidare?

Följ gärna våra spännande och intressanta lärloggar,som läggs ut under Höstterminen.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: