Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3 Ilsbo skola

Skapad 2020-09-01 13:32 i Ilsbo skola Nordanstig
Du ska få lära dig om hur saker fungerar och används, det kallar vi för teknik. Teknik löser ett problem.
Grundskola 1 – 3 Teknik
Det finns teknik i både stora saker som båtar och broar. Teknik finns också i små saker som nycklar och blyertspennor. Teknik finns överallt! Nu ska du få vara med och upptäcka på var det finns teknik i din vardag. Du ska få lära dig hur föremål fungerar och hur de används. Vi kommer att undersöka olika föremål som finns hemma, i skolan eller ute på skolgården. Du ska arbeta med egna konstruktioner och modeller. Människor och teknik har en gemensam historia. Du ska få lära dig hur teknik utvecklats genom tiderna.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna undersöka vardagliga föremål

Du ska kunna ge exempel på hur föremål i din vardag är uppbyggda, fungerar och kan förbättras.

Du ska kunna arbeta med egna konstruktioner

Du ska kunna göra enkla skisser, bilder och texter över en egen konstruktion

Du ska utveckla förmågan att använda begrepp och ord inom teknik, exempelvis mekanismer, hävstänger.

Innehåll

Inom arbetsområdet ska du få reflektera över och undersöka hur saker fungerar. Det kan vara saker som finns här och nu i din vardag eller saker som människor använt för längesedan. 

Du kommer att få undersöka tekniska föremål som finns hemma hos dig, i klassrummet och ute på skolgården.

Du ska få lära dig hur teknik har förändrats över tid.

Arbetssätt

Du och dina kamrater kommer att få olika uppgifter att lösa, både enskilt och i grupp. 

Du ska få beskriver och förklara hur olika tekniska föremål fungerar.

Du ska få titta på film om teknik.

I klassen ska vi undersöka hur teknik har förändrats över tid.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik åk 1-3

Tekniska lösningar och arbetssätt

Förmåga att undersöka några vardagliga föremål
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan undersöka några vardagliga föremål.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk  1-3
Du kan med hjälp av ledande frågor använda enkla ord och begrepp.
Du använder oftast enkla ord och begrepp i rätt sammanhang under arbetets gång.
Du använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang.
Förmågan att dokumentera arbetet
 • Tk  1-3
Du arbetar med enkla dokumentationer.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller där syftet med arbetet framgår.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan berätta om några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan resonera om hur och varför några vardagliga föremål har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: