Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan - språklära

Skapad 2020-09-01 13:55 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
PP för Klara svenskan - språklära, åk. 4
Grundskola 4 Svenska
Under läsåret kommer vi bland annat arbeta med boken Klara Svenskan - språklära, årskurs 4. Tillsammans går vi igenom bokens olika delmoment, t.ex att repetera ordklasser och samtidigt lära dig ännu fler. Vi kommer även att titta närmare på ordkunskap så som antonymer, synonymer, och särskrivningar. Dessutom lär vi oss mer om olika stavningsregler, dialekter och vardagsspråk.

Innehåll

Det här ska vi lära:

 • Alfabetisk ordning
 • Vokaler och konsonanter
 • Skiljetecken
 • Skriva dialog
 • Stavningsregler
 • Synonymer
 • Antonymer
 • Särskrivning
 • Förkortningar
 • Ordklasserna: substantiv, adjektiv, verb och prepositioner
 • Språkbruk: dialekter i Sverige, slangord, minoritetsspråk

Så här ska vi arbeta:

 • Genomgångar och filmklipp
 • Arbete i par eller på egen hand i boken.

Så här får du visa vad du kan:

 • Ditt arbete i boken
 • Muntlig redovisning
 • Korta skriftliga förhör

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: