Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V 36 2020

Skapad 2020-09-01 13:56 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

 • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
 • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
 • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
 • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
 • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
 • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
 • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
 • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:  Yvonne, Sara, Ullis

Vecka: 36

Mål- och kunskapsområde: Värdegrunden 

Nyfikenhetsfråga: Hur ser vi egna och andras känslor och känslouttryck.  

 

Barnets gör: Vi dansar, samtalar, läser litteratur kopplat till ämnet, de visar engagemang, glädje och nyfikenhet i det vi undervisar i. 

.

     

Pedagogerna tänker: När vi använder oss av olika estetiska uttryck samt lekar, litteratur som handlar om och berör värdegrunden och känslouttryck når vi fram till barnen i undervisning, lekar och aktiviteter.

     

Analys/sammanställning lärande: Då barnen är på olika nivåer och åldrar är det av vikt att vi möter barnen där de befinner sig och att vi inte har bråttom utan väntar in så att alla är med på tåget. 
Barnen sätter ord på känslor kopplat till händelser, barnen ser och lär av varandra. Visar respekt för att tex känslan av att känna sig glad är olika utifrån vad som gör en glad.

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?
Vi jobbar vidare och utmanar barnen med fler verktyg och samma aktiviteter och nya

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:  Äventyret 

Datum:  1/9 2020

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: