Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering

Skapad 2020-09-01 13:57 i Solskiftesskolan Österåker
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Du kommer under orienteringsperioden få öva din förmåga att orientera dig med karta och kompass i kända och okända miljöer.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

För dig betyder det att du ska:

 • Delta i undervisningen.
 • Känna till vad de olika färgerna på kartan symboliserar.
 • Känna till våra vanligaste karttecken.
 • Känna till olika begrepp som används vid orientering, ex. passa kartan. 
 • Kunna röra dig i kända och okända miljöer med hjälp av karta och kompass.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag kommer att titta på:

 • Hur aktiv du är under lektionerna.
 • Att du förstår kartans färger och tecken.
 • Att du med hjälp av en karta kan hitta i kända och okända miljöer. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi startar arbetsområdet med att repetera kartans färger och tecken samt gå igenom olika begrepp. Ni övar sedan på att ta er till olika platser i skogen och närområden med hjälp av karta (och kompass). Vi avslutar detta arbetsmoment med en orienteringsdag onsdagen den 23/9. Vi kommer även ha ett prov (digitalt på dator) för att kontrollera att du hängt med i undervisningen och förstått grunderna i orientering. Till din hjälp har du en kurs på NE.se samt övningsuppgifter.

Uppgifter

 • Orientering och allemansrätt

 • Lär dig orientera

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  C 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  C 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  A 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Orientering och friluftsliv

F
E
C
A
Orientering
Du deltar aktivt i orienteringen. Kartkunskap och att du visar förståelse för hur du läser och använder kartan och andra hjälpmedel.
Du deltar inte aktivt i orienteringen.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Friluftsliv
Hur du planerar och genomför olika friluftslivsaktiviteter ex. friluftsdag. Kunskap om Allemansrätten.
Du planerar och genomför inte friluftsaktiviteter. Du visar inte tillräckliga kunskaper om allemansrätten och anpassar dig inte till olika förhållanden, miljöer och regler
Du planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Du planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Du planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: