Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal åk 6

Skapad 2020-09-01 14:17 i Kungsklippeskolan Huddinge
Decimaltal åk 6
Grundskola 6 Matematik
I detta område kommer du bl.a. få svar på frågorna: Vad är ett decimaltal? Hur multiplicerar och dividerar man decimaltal med 10, 100 och 1000? Vad händer när en kort division inte går jämnt ut? Och du, du har väl koll på positionssystemet?

Innehåll

Mål för området

Efter avslutat område ska du kunna:

 • förstå vad som menas med ett decimaltal
 • storleksordna decimaltal
 • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • räkna med överslagsräkning
 • räkna med kort division

samt förstå och kunna förklara begreppen 

 • heltal
 • decimaltal
 • tiondel
 • hundradel
 • tusendel
 • decimal
 • decimaltecken

 

Inom området kommer du att få arbeta med olika uppgifter och aktiviteter, både analogt och digitalt. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och du kommer att få jobba individuellt, i par alt. grupp samt delta i helklassdiskussioner (EPA).

Dina kunskaper kommer att följas upp löpande samt genom diagnos och prov.

  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: