Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mamma Mu och Kråkan

Skapad 2020-09-01 14:21 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Mamma Mu och Kråkan är våra nya kompisar! Vi ska ha roligt tillsammans.

Innehåll

För vilka? Alla barn på Björken och Eken.

Vad?  Figurerna Mamma Mu och Kråkan kommer att användas i barngruppen som en hjälppedagoger vid olika undervisningsaktiviteter.

Mamma Mu kommer att följa med barnen hem. Barnen har sedan en samling och berättar om vad de gjort tillsammans.

När? Introduceras i september genom att vi hittar dem i skogen, där Mamma Mu gungar. I ett brev frågar de om de får följa med oss till förskolan.  

Hur? Mamma Mu och Kråkan kan komma med förslag om olika aktiviteter, tex med brev och på så vis fånga upp barnens intressen.  

Vid underteman kan de komma med förslag, tex vid barns integritet, brandtema, hållbar utveckling samt våra värderingsgrunder: trygghet, självkänsla, empati och respekt.

De kommer att följa med oss ut i skogen, vara med på samlingar samt vara med i våra olika grupper. 

Varför? För att  stimulera barns intresse och lärande vid undervisning och aktiviteter.

Dokumentation? Unicum och stora lekrummet samt på avdelningarna.

Utvärdering? På våra arbetslagsplaneringar varje vecka samt på våra utvärderingsdagar. Även av barnen själva efter genomförda aktiviteter. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: