Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRANSKA 8an HT.2020

Skapad 2020-09-01 14:45 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Classe 8 Texter: Le voyage à Londres, Le rendez-vous, Le retour malheureux · Skriva ett brev där du presenterar dig själv för en fransk brevkompis! · Fråga efter vägen · Transportmedel · Fakta om Belgien · Verben prendre och savoir · Futurum · Negationer · Imperativ

Innehåll

 

Semaine

         Lundi

           Mercredi

       Jeudi

35

Intro, présentation

Tu te rappelles?

(muntligt)

Repetition.

 

Devoir repetition: Gör klart övn. Sid.4-15.

Om klart: Skriva “Une lettre pour…

Forts. Övn.

Sid. 4-15 (skriftligt)

 

36

”Le voyage à Londres”

Écouter, lire, comprendre.

 

 

Aller (åka) och transportmedel.

 

 

Förhör läxan rep. moment.

Ev. inlämning ”Une lettre…”

 

Devoir: Le texte et les mots.

Exc 1-4

Exc 5,6

 

”Lettre”

eller (ev. forts.)

37

Prendre (att ta)

Exc 7, 8  Dialogues.

 

Interro.

 

Devoirs: Moyens de transport p.15.

Écoutez 9 !

 

Jeux

38

Prendre exc 10. p 23.

 

Dialogues KOP1

 

Interro (KOP 3)

 

Trouver quelqu’un qui..(Hitta någon som)

 

Devoir: Prendre

KOP 2

Film/chanson

39

“Le rendez-vous”

Exc 1-3

 

Demander le chemin ! Exc 4,5

Interro.

 

KOP 7 Dialogues !

 

Devoirs: phrases (3)

Film:  Alors parle!

 

(Demander les directions)

40

Savoir (att veta)

o negationer

Écoutez ! (exc 6)

 

Interro.

 

Devoir: Savoir och negationer p 20

 

 

Film/chanson

 

41

 

Répétition

 

“Le retour malheureux” Chap 1c.

Forts.“Le retour malheureux” Chap 1c.

 

Devoir: Text och ord Chap.1c.

Exc 2,3.

 

42

Possessiva pronomen.

 

Exc 4. KOP 12.

Dialogues !

Interro.

 

 

Devoir: Possessiva pronomen

Futur proche.

Écoutez !

 

43

Répétition

TEST

 

44

Vacances !

 

45

”La Belgique”

Préparez la présentation!

Continuez!

46

Présentez ! (Film)

Présentez ! (Film)

 

 

Matriser

M2
Åsö grundskola Moderna språk 7-9 mall

E
C
A
Förstå tal
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda strategi
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda material
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta och förbättra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera och jämföra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: