Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pippi Långstrump 75 år

Skapad 2020-09-01 14:37 i Rödsleskolan Oskarshamn
Mall att skapa egen LPP enligt Oskarshamnsmodellen. Gör så här: Kopiera mallen och koppla till önskade ämnen i lgr11 samt välj åldrar på eleverna den ska användas för. Spara utkast och gå sen in och fyll på med innehåll - i de vita fälten. Rubrikerna ska vara kvar. OBS! Du behöver inte skriva in kursplanernas delar utan kan koppla till dem via "koppla" knappen.
Grundskola 1 – 2 Svenska Svenska som andraspråk
2020 är det 75 år sedan första boken om Pippi Långstump kom ut. Det firar vi i åk 1 på Rödsleskolan med ett språkutvecklande temaarbete kring Pippi.

Innehåll

2020 är det 75 år sedan första boken om Pippi Långstump kom ut. Det firar vi i åk 1 på Rödsleskolan med ett språkutvecklande temaarbete kring Pippi.

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt.

 

Mål

- att känna till Astrid Lindgren och vad hon betyder för den svenska sagoskatten

- att tala, lyssna, samtala och återberätta utifrån böckerna om Pippi Långstrump

 

Arbetssätt och undervisning

Här följer förslag på lektionsplanering bl.a. utifrån det material som finns på www.astridlindgren.com i samband med 75 års firandet av boken Pippi Långstrump.

Lektion 1: Visa en presentation med ledtrådar som får eleverna att gissa vem det handlar om. I presentationen finns en film från avmedia bifogad om Astrid Lindgren. Fortsätt lektionen med att skriva rätt namn vid karaktärer från Pippi.(se arbetsblad)  Fortsätt lektionen med att färglägga karaktären Pippi. Bilder för utskrift finns på https://www.astridlindgren.com/sv/karaktarerna/pippi-langstrump/grattis-pippi

Lektion 2:  Titta på första avsnittet om Pippi Långstrump (svt play) Be eleverna fundera på följande frågor under tiden som de tittar:

Skulle du vilja bo i Villa Villekulla?

Vem av karaktärerna skulle du vilja vara? Varför?

Pippi har många namn, vilka? Pippilotta, Viktualia, Rullgardina, Krysmynta, Efraimsdotter Långstrump

Alla ritar bilden av Pippi, Tommy och Annika.

Lektion 3: Titta på avsnitt 2 och be eleverna fundera på följande frågor:

Varför tycker mamma att Pippi är olämpligt sällskap?

Mamma bjuder in till kafferep, vad är det?

"Lillturen kommer sist", Vad betyder det?

Varför tror du barn i hela världen älskar Pippi?

Ev. Prick till prick.

Lektion 4: (gärna halvklass) Skriv en gemensam diktering till en av bilderna(Pippi får besök av tjuvar) där ni beskriver vad ni ser på bilden. Syftet är att förstå och formulera en mening med stor bokstav och punkt.

Ex:

Jag ser två tjuvar.

Pippi ligger i sängen.

En tavla hänger på sned.

Pippi sover.

Skriv sedan ut klassens diktering i tydligt teckensnitt till nästa lektionstillfälle.

Lektion 5: Ni läser texten högt tillsamman. Eleverna jobbar sedan självständigt med att ringa in alla stora bokstäver med blå penna och alla punkter med röd penna. Ev. kan du välja ett speciellt ord eller aktuell bokstav som också markeras i texten.

Limma gärna en förminskad bild av motivet som ni skrivit diktering till på samma arbetsblad.

Lektion 6: Lyssna på "Pippi ordnar frågesport" från spotify. Gör frågesport om Pippi online.

Extra:

Sjung med Pippi på youtube "Sjörövarfabbe", "Mors lilla lathund" och "Kalle Theodor"

Vad tycker Pippi om att leka? Se Pippis leklista på www.astridlindgren.com

Måla med Pippi på youtube (Pippis youtubekanal)

Högläs gärna en Pippibok under perioden.

 

https://www.astridlindgren.com/sv/karaktarerna/pippi-langstrump/lek-och-pyssla

 

 

Visa vad du lärt dig

Eleverna visar vad de lärt genom att delta aktivt i samtal kring karaktärerna i Pippi Långstrump. I den gemensamma dikteringen lär eleverna sig vad en mening är och hur de skrivs med stor bokstav och punkt. Genom filmklipp och samtal blir Astrid Lindgren en bekant författare för eleverna. 

Tidsram

ca 2 veckor under ht åk 1

Bedömning

Eleverna bedöms efter muntligt deltagande.

Uppgifter

 • pp om Pippi och övriga karaktärer i böckerna

 • Arbetsblad, Vem är vem?

 • Sjung med Pippi från youtube

 • Lyssna till Pippi ordnar frågesport

 • Länk till pyssel och frågesport

 • Prick till prick arbetsblad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: