Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4, läsåret 20/21

Skapad 2020-09-01 14:39 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Språket är ett redskap för att tänka, kommunicera och lära. Du använder det svenska språket för att få syn på en annan människas idéer och tankar. Skolämnet svenska innebär att du läser, skriver, talar, lyssnar , samtalar och tänker. Du kommunicerar!

Innehåll

I arbetet utvecklar du din förmåga att

 • läsa med flyt och inlevelse
 • läsa och förstå faktatexter och skönlitterära texter
 • samtala om texter och att reflektera över det du läser
 • skriva och känna igen olika typer av texter, t.ex. beskrivande, instruerande och berättande
 • skriva med god struktur, grammatik, stavning, meningsbyggnad och rätt skiljetecken
 • ge och ta respons från lärare och kamrater
 • delta i samtal, framföra åsikter, lyssna och ställa frågor
 • söka information ur både böcker och från internet
 • ta ut viktig information ur en text och sammanställa informationen
 • presentera ett ämnesinnehåll för dina kamrater, i liten eller stor grupp, med hjälp av stödord, bilder och digitala hjälpmedel
 • granska källor (avsändare, syfte, innehåll, relevans)

 

Så här kommer vi att arbeta

 • lyssna till "Häxorna" av Roald Dahl och bearbeta boken muntligt och skriftligt 
 • högläsning av "Bakom masken" för att träna olika lässtrategier samt skriva läslogg
 • läsa noveller ur läromedlet "Läsnovor" och gå en skrivarkurs i hur man skriver berättelser
 • läsa olika faktatexter och skönlitterära texter/böcker, både enskilt och i grupp, både tyst läsning och läsa högt
 • läsförståelse, svara på frågor som står i texten, mellan raderna och bortom raderna
 • ha textsamtal, svara på frågor, ställa frågor, sammanfatta, resonera kring budskap
 • samtal övas genom att diskutera böcker och olika ämnen, ställa och besvara frågor, lyssna på lärare och kamrater
 • utifrån cirkelmodellen skriva olika typer av texter som t.ex. beskrivande och instruerande texter
 • arbeta med texters uppbyggnad, språkliga drag, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger
 • vi skriver på för hand och på dator
 • träna stavning, alfabetisk ordning, skiljetecken, meningsbyggnad, styckeindelning
 • grammatikövningar
 • söka fakta och ta ut nyckelord ur faktatexter
 • träna att skriva anteckningar och göra tankekartor
 • arbeta med 6-fältare och andra stödstrukturer
 • muntlig framställning, i både liten och större grupp
 • arbeta med källkritik
 • se filmer
 • arbetet i svenska ämnesintegreras med både NO och SO

 

Detta kommer att bedömas:

 • hur du läser och förstår olika sorters texter
 • hur du skriver olika sorters texter
 • hur du redovisar muntligt
 • hur du samtalar i en grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: