Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering Engelska åk 3 ht-20

Skapad 2020-09-01 14:55 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 3 Engelska
Här får du lära dig läsa, skriva, lyssna och prata engelska!

Innehåll

Material: Champs läromedel kopplat till bingel, “The Game” - film, British council webbsida, widgit-bilder och lättlästa engelska böcker.

Begrepp: Tema-områden - Greetings, numbers, colours, clothes, presentation phrases, fruit, food, pets, body parts, looks, classroom

Mål: Speaking, writing, listening, reading, knowledge of English-speaking countries.

Metod: Dialoger i par/grupp, pjäser, sång och ramsor, parläsning, muntlig och skriftlig framställning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Terminsplanering Engelska åk 3 ht-20

G kunskaper
Mer än G kunskaper
Mer än G kunskaper
Speaking - Tala
Jag kan säga enkla ord och enstaka meningar som går att förstå och jag kan ställa och svara på enkla frågor i en dialog.
Jag kan säga enkla ord och några meningar som går att förstå och jag kan ställa och svara på frågor i en dialog.
Jag kan säga ord och ett flertal meningar som går att förstå och jag kan ställa och svara på ett flertal frågor i en dialog.
Reading comprehension - Läsförståelse
Jag kan förstå enkla ord och meningar i texter med bildstöd som handlar om saker jag känner till och jag kan följa enkla instruktioner som jag läser.
Jag kan förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om saker jag känner till och jag kan följa enkla instruktioner som jag läser.
Jag kan förstå svårare ord och meningar i texter som handlar om saker jag känner till och jag kan följa ett flertal instruktioner som jag läser.
Listening comprehension - Hörförståelse
Jag kan förstå enkla ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker jag känner till och jag kan följa enkla muntliga instruktioner.
Jag kan förstå enkla ord och längre meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker jag känner till och jag kan följa enkla muntliga instruktioner.
Jag kan förstå enkla ord och längre meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker jag känner till och jag kan följa ett flertal led vid muntliga instruktioner.
Writing - Skriva
Jag kan skriva enkla ord och enstaka meningar som går att förstå.
Jag kan skriva flera enkla ord och enstaka meningar som går att förstå.
Jag kan skriva flera enkla ord och meningar som går att förstå.
English-speaking countries- Engelsk-talande länder
Jag kan berätta något om hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska.
Jag kan berätta något om hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du ska kunna säga någon likhet eller olikhet med vårt land.
Jag kan berätta något om hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du ska kunna säga flera likheter eller olikheter med vårt land.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: