Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht-20 årskurs 1

Skapad 2020-09-01 14:57 i Ätranskolan Falkenberg
Tal 0-10, använda likhetstecknet, addition 0-10, subtraktion 10-0.
Grundskola 1 Matematik
Talen 0-10 Uppdelning av tal ex. 5=4+1=3+2=5+0 Använda likhetstecknet, >,< Addition 0 till 10 Subtraktion 10 till 0 Addition/Subtraktion på tallinje Dubbelt och hälften Ordningstalen 1:a till 10:e Pengar; mynten 1kr, 2kr, 5kr Klockan, hel och halvtimme Samband mellan addition och subtraktion ex. 3+4=7 7-4=3 Geometriska former och att se mönster. Längd, cm Tabell, stapeldiagram

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utveckla sin förmåga att lösa problem inom talområdet 0-10.
Använda begreppen dubbelt, hälften, rektangel, kvadrat, triangel och cirkel, tabell, stapeldiagram, fler, färre
Förklara och resonera ex: Om hur likhetstecknet ska användas. Vilka likheter och skillnader finns på en kvadrat och rektangel?
Välja lämpliga metoder vid addition och subtraktionhuvudräkning.

Använda olika uttrycksformer som; rita bild, använda symboler (mattespråket), berätta muntligt eller skriftligt, använd konkret material. 

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker genom observation och samtal. 
Eleverna kommer att göra muntliga och skriftliga diagnoser (skolverkets bedömningsstöd).

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha matematiska samtal där vi går igenom olika strategier ex störst först, ett mer och dubblor.
Spel
Mattelekar på utedagar
Problemlösning/samarbetsövningar med kooperativa strukturer
Matteboken: Triumf
Matteappen, Nomp, Elevspel

Arbeta laborativt med konkret material.
Ordningstalen i samband med datum och almanackan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: