Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärnan, nervsysstemet och sinnena samt evolution och genetik

Skapad 2020-09-01 14:56 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Biologi

Innehåll

 

Ämne: Biologi

Årskurs: 9 HT-20

 

Del 1. Hjärna, nervsystem och sinnesorgan

Del 2. Genetik och Evolution

 

Konkreta mål för dig som elev.

 

 När vi är klara med området ska du kunna/känna till:

DEL 1

1.      Hur nervsystemet och nervceller är uppbyggda och vilka delar de består av

2.      Hur en nervimpuls färdas genom kroppen och hur en reflex fungerar

3.      Hjärnans olika delar och centra samt olika skador och sjukdomar på hjärna och nervsystem

4.      De olika sinnena. (syn, hörsel, balans, lukt, smak och känsel)

Konkreta mål för dig som elev.

 

 DEL 2

5.      Resonera kring arv och miljö

6.      Begreppen kromosom, gener och DNA

7.      Vad som menas med dominanta och vikande (recessiva) anlag och korsningsscheman

8.      Vad homozygot och heterozygot betyder.

9.      Vanlig celldelning (mitos) och reduktionsdelning (meios)

10.  Vad som menas med en mutation och några kromosomsjukdomar

11.  Mendel och hans arbete

12.  Genteknik. T.ex. inom grödor, sjukdomar och kriminologi

13.  Darwin och hans arbete om naturligt urval och hur olika arter har utvecklats

14.  Redogöra för jordens tidsaxel (perioderna) och viktiga händelser, några faser i människans utveckling

15.  Resonera om hur livet på jorden har uppstått

Bedömning

 

         Laborationer och laborationsrapport

         Diskussioner under lektioner

          Prov med redogörelse

Undervisning

Genomgång, övningar, laborationer, skriva redogörelse, filmklipp, diskussioner

Litteratur

         Del 1. Spektrum Biologi sid. 272–295, 300–303

         Del 2. Spektrum Biologi sid.  396–437, 142–148 och 20–30

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka

Tisdag C326

Onsdag C326

Fredag C326

35

Introduktion hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen

Nervcellen, Nervsystemet

Nervsystemet forts. Reflexer.

 

36

Hjärnan

Hjärnan forts.

Sinnena

Läsläxa s. 274–283, 286–288

37

Repetition

 

Schemabryt

 

Läsläxa s. 289–295

38

 

 

Prov 16/9. Hjärnan, nervsyst.

Genetik forts.

Läsläxa s. 398–402

39

 

Celldelning och arv

Genetiska sjukdomar och genteknik

Läsläxa s. 403–409

40

Schemabryt

 

Bioteknik

 

 

Introduktion evolution

Läsläxa s.410–415

41

Livets uppkomst

 

Hur nya arter uppstår

 

 

Läsläxa s.22–30

42

Repetition

Prov 14/10. Genetik, evolution

 

 

 

 

 

 

Förmåga        

E

C

A

Din förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp och sammanhang för att beskriva och förklara samband i samhället, naturen och inuti människan.

Du kan på ett enkelt sätt använda och förklara begreppen på det aktuella området

Du kan mer utförligt berätta, använda och resonera om vad som skiljer begreppen åt

 Du har mycket goda kunskaper inom det aktuella området och kan förklara och visa samband samt kan beskriva i generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Din förmåga att genomföra systematiska undersökningar
/laborationer.

Du genomför laborationer och undersökningar, gör en enkel hypotes och kan skriva en dokumentation med kortfattad förklaring.

Du planerar och kan genomföra undersökningen systematiskt (i strukturerad ordning). Du gör en utvecklad och mer förklarande dokumentation och utifrån undersökningen dra mer utvecklade slutsatser.

Du kan formulera egna frågeställningar som du planerar och du genomför undersökningar på ett effektivt och systematiskt sätt. Du gör en väl utvecklad dokumentation av undersökningen och drar väl utvecklade slutsatser.

Samtala om och diskutera frågor som rör ämnet genom att bidra och föra diskussionen framåt.

Du kan samtala om begrepp i en diskussion på ett enkelt sätt, men knappt gör så att diskussionen kan fortsätta.

Du kan dessutom i diskussioner förklara genom att beskriva VARFÖR och DÄRFÖR saker händer/sker i dina diskussioner. Du ser till att diskussionen går framåt.

I diskussioner använder du beskrivande ord som VARFÖR och DÄRFÖR som tydligt motiverar dina resonemang. Du ser även till att göra så att diskussionen fördjupas och kan kopplas till andra sammanhang.

Hur du skiljer fakta från värderingar och formulerar, gör ställningstaganden samt motiverar och beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

När du samtalar och diskuterar använder du fakta och inte bara dina egna värderingar och kortfattat beskriver vad det kan innebära.

När du samtalar och diskuterar använder du fakta och inte bara dina egna värderingar och beskriver mer utförligt motiverar vilka konsekvenser som kan inträffa för hälsan, miljön och samhället.

När du samtalar och diskuterar skiljer du fakta från egna värderingarna ger utförliga motiveringar vilka konsekvenser det innebär för hälsan, miljön och samhället i frågeställningar.

Din förmåga att söka naturvetenskaplig
information
och föra resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Du använder några källor och kan med några ord berätta om fakta du hittat och dess trovärdighet.

Du använder flera källor och kan mer beskrivande berätta om fakta du hittat och använder ord som trovärdighet och jämförelse.

 Du använder ALLTID flera källor och kan mycket utförligt beskrivande om den fakta du hittat och använder ord som trovärdighet, jämförelse och hemsidors namn samt organisation.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: