Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola - Kemi_Kol och kolföreningar_8D_HT20

Skapad 2020-09-01 15:00 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Kolkemi
Grundskola 7 – 9 Kemi
En värld utan kol Kan du leva i värld utan kol? Utan olja och plast? ... spelar roll... Vill du leva i värld utan kol? Utan växthuseffekt? ... spelar roll... Vill du leva i värld utan kol? Utan bullar och saft? ... spelar roll Vill du leva i värld utan kol? Diamantens byggsten? Vänta, dröj! ... Tom Gatsinzi

Innehåll

Kol- och kolföreningar

 

 

Centralt innehåll

·         Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.                            

       Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen.

       Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

·         Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

·         Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

·         Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

·         Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

·         Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

·         Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

·         Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Ämnesspecifika begrepp

·       Kemisk bindning, Molekylformel, Strukturformel, Kolväte, Alkan, Isomer, Alken, Alkyn, Enkel-, dubbel-, trippelbindning, Mättat kolväte, Omättat kolväte, Alkohol, OH-grupp, Förnybara bränslen, Fossila bränslen, Naturgas, råolja, stenkol, Raffinering, Fraktionerad destillering, Kolets kretslopp, Växthuseffekt, Förbränning, Cellandning, Fotosyntes

 

Tidsplan i tabellform:

 

 

Vecka

 

Lektion 1

 

Lektion 2

 

Lektion 3

 

 

 

35

Repetition av

Kemins grunder

 

Introduktion till

Kolkemin

Kol och kolföreningar

 

 

Kap 7.2 – Kolväten är grunden i organisk kemi

 

(Testa dig själv: s.165)

Mättade och

omättade kolväten

 

Kap 7.3 – Omättade kolväten har färre väteatomer

 

(Testa dig själv: s.168)

 

 

 

 

36

Alkoholer

 

Kap 7.4 – Alkoholer finns inte bara i vin

 

(Testa dig själv: s.172)

 

Fossila bränslen

 

Kap 10.2 – Fossila bränslen börjar ta slut

 

(Testa dig själv: s.256)

 

Systematisk undersökning

 

Laboration 1

 

 

 

 

 

37

Kolets kretslopp

 

Kap 10.3 – Fossila bränslen börjar ta slut

 

(Testa dig själv: s.256)

 

Förbränning

 

Kap 10.4 – Förbränning påverkar miljön

 

(Testa dig själv: s.265)

Systematisk undersökning

 

Laboration 2

 

 

 

38

Repetition

 

Fördjupning

(Organiska syror och estrar)

Repetition

 

Fördjupning

(Organiska syror och estrar)

Repetition

 

Fördjupning

(Organiska syror och estrar)

 

39

Repetition

 

Fördjupning

(Organiska syror och estrar)

Repetition

 

Fördjupning

(Organiska syror och estrar)

Prov

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsform

·      Genomgång

·      Film

·      Uppgifter i arbetshäftet

·      Laboration

·      Argumentation och diskussion

 

Litteratur:

·         Nattelblad FA et al., Spektrum Kemi Grundbok. LIBER. 2013

·         Arbetsblad som läraren delar ut

 

Bedömning

·      Genomförande av uppgifter/ laborationer.

·      Användning av begrepp, modeller och teorier.

·      Deltagande, motiveringar och resonemang i diskussioner och värderingsövningar. 

·      Skriftligt prov

·      Muntliga förhör

 

Mål

Genom undervisningen i kemi ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·    granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

·    genomföra systematiska undersökningar i kemi

·    använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

 

 

KOLKEMI

E-nivå

C-nivå

A-nivå

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även 

bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. 

formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då

enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

utvecklade slutsatser medrelativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

 

Dessutom gör eleven 

enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

 

Eleven har 

grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

goda 
kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god 
användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven kan föra 

enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.

utvecklade och relativt väl 
underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på 
förhållandevis 
komplexa kemiska samband i naturen.

 

välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.

 

 

 

 

Matriser

Ke
Kol och kolföreningar åk 8

Laborationer & labbrapportskrivande

E
C
A
Systematiskt arbete
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även
 • Ke  E 9
 • Ke  A 9
bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Användning av material
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
i huvudsak fungerande sätt.
ändamålsenligt sätt.
ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dra slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resonemang kring resultat
Eleven för
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Labbrapport
Dessutom gör eleven
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Allmänt kunnande och förmågor

E
C
A
Kunskaper om partiklar
Eleven har
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Processer i livet
Eleven kan föra
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Naturvetenskapliga upptäckter
Eleven kan
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: