Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola - MA - Taluppfattning - 8F - HT20

Skapad 2020-09-01 15:05 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Aritmetik är ett ord baserad i grekiskan och betyder räknelära. Inom matematiken är det mest grundläggande område där hantering av beräkningar, tal och dess förmågor berörs. Utan en god förståelse för aritmetiken blir de andra matematiska områdena svåra.

Innehåll

Centralt innehåll

 

 • Rationella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga matematiska situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

Ämnesspecifika begrepp (Taluppfattning)

 

 • ·       Decimalform, bråkform, blandad form, förlängning, förkortning, enklaste form, minsta gemensamma nämnare (MGN), potens, bas, exponent, tiopotens, grundpotensform

 

 

Tidsplan i tabellform:

Vecka

Lektion 1

Måndag

Lektion 2

Tisdag

Lektion 3

Onsdag

Lektion 4 –

Mindre grupp torsdag

35

Fördiagnos

Uppstart kap 1

1.1 Räkna med bråk

iPads

Studieteknik

Problemlösning

36

1.2 Addition och subtraktion av bråk

Uppsamling

Läxan 1 ska vara klarat

1.3 Multiplikation av bråk

Problemlösning

Praktisk matematik

37

1.4 Division av bråk

Uppsamling

Läxa 2 ska vara klarat

1.5 Potenser

Problemlösning

Praktisk matematik

38

1.6 Tiopotenser

 

Uppsamling

Läxa 3 ska vara klarat

Blandade uppgifter

 

Problemlösning

Praktisk matematik

39

Diagnos Kap 1

Uppsamling

Läxa 4 ska vara klart

Träna Tal/Utveckla tal

Läxa 4 rättningen

Problemlösning

40

Förmågorna i fokus

 

Uppsamling

Repetition + Övningsprov

Problemlösning

Praktisk matematik

41

Repetition + Övningsprov

Uppsamling

Prov Kap 1

 

 

Läxa

Läxan görs via den digitala versionen och lämnas in varje vecka. Du ska göra så många uppgifter du kan. Räkna med att muntliga eller skriftliga läxförhör kommer i samband med läxdagarna.

 

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

 

Arbetsform

 •          Varje vecka kommer vi att ha tre matematiklektioner i helklass och en matematiklektion i en mindre grupp.
 •          Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 •          Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 •          Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Litteratur

 •          Den primära litteraturen som används är Y-boken, en mattebok ur serien XYZ. Boken finns både som fysisk version och digitalform. Den fysiska boken är numrerad och lämnas in i slutet av läsåret.
 •          Matematik Y. Undvall et al. Liber. 2017. kap 1, s.6-57
 •          Arbetsblad som läraren delar ut

 

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt i samband med lektionerna.

 •          Skriftliga prov i slutet av varje kapitel
 •          Läxförhör (muntligt och skriftligt)
 •          Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning
 •          Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.
 •          Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.
 •          Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

Mål

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla dina följande förmågor:

 •          (Problemlösning) Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 •          (Begrepp) Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 •          (Metod) Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 •          (Resonemang och kommunikation) Föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser

Ma
Åsö grundskola - Taluppfattning åk 8

Problemlösning & resonemang

E
C
A
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
Eleven för
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Begrepp

E
C
A
Kunskap om begrepp
Eleven har
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
i huvudsak fungerande sätt.
relativt väl fungerande sätt.
väl fungerande sätt.
Relation mellan begrepp
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metoder

E
C
A
Metodval
Eleven kan välja och använda
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.

Redovisning & resonemang

E
C
A
Redovisa
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Diskussion
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sät
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
som till viss del för resonemangen framåt.
som för resonemangen framåt.
som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: