Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta språket - Skolverkets kartläggningsmaterial - Förskoleklass

Skapad 2020-09-01 15:04 i Husensjö skola Helsingborg
Skolverkets kartläggningsmaterial för förskoleklass.
Grundskola F Svenska
Skolverkets kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet för förskoleklass.

Innehåll

 

"Hitta språket" är ett stöd för att kartlägga elevers kunskaper i språklig medvetenhet i förskoleklass.
Materialet består av fyra delar:

 

1. Vi berättar och beskriver.
- Berätta sammanhängande om något han/hon varit med om.
- Beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår.
- Visar intresse för vad andra säger.
- Kan förstå en enkel instruktion.

2. Vi lyssnar och samtalar.
- Visar intresse för högläsning.
- Kan delta i samtal om text och bild.
- Kan återge ett händelseförlopp.

3. Vi kommunicerar med symboler och bokstäver.
- Kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler.
- Visar intresse för bokstäver.
- Kan namnge några bokstäver.
- Kan skriva sitt eget namn.
- Kan ange vad det står i vanliga ordbilder.

4. Vi urskiljer ord och språkljud.
- Kan dela upp korta meningar i ord.
- Kan urskilja första språkljudet i ord.
- Kan dela upp enkla ord i språkljud.
- Kan koppla samman bokstäver med deras språkljud.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: