Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi i vardagen

Skapad 2020-09-01 15:22 i Kopperskolan Stenungsund
En planering om kemi i vardagen.
Grundskola 5 Kemi
Kemi är en stor del av vår vardag. Under några veckor ska vi undersöka kemin vi möter i vardagen. När vi lagar mat sker kemiska reaktioner och när vi städar använder vi olika kemikalier. Vi kommer även att prata om vad allt runtomkring oss är uppbyggt av atomer och molekyler.

Innehåll

Arbetssätt och metod

Så här kommer vi att arbeta:

 • vi har genomgångar 
 • vi läser
 • vi samtalar
 • vi experimenterar
 • vi ser film

 

Bedömning

Som under tidigare kurser sker bedömning under alla lektioner. Det kan vara under diskussioner, laborationer, demonstrationer, laborationsrapportskrivande, formativa tester och arbetsuppgifter. 

 

Analys förmåga

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan


Kommunikativ förmåga

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan


Informationshantering

 • genomföra systematiska undersökningar i kemi


Begreppsförståelse

 •  använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

metakognitiv förmåga

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: