Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä -Ht 20 åk 8/9 Ge Jordens klimat och vegetation ASv

Skapad 2020-09-01 15:14 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Geografi
I detta avsnitt arbetar vi med frågor som: Vad är det för skillnad på väder och klimat? Varför är det varmare vid ekvatorn? Varför finns det öken? Hur påverkar människan klimatet och hur påverkar klimatförändringarna människan?

Innehåll

Jordens klimat och vegetation

Mål för elev

Du ska kunna:

- förklara hur vindar och nederbörd bildas,

- förklara varför det finns olika klimat och växtlighet på jorden,

- förklara samband mellan klimat och hur människor lever och var de bor,

- förklara hur människors levnad påverkar klimat,

 -redogöra för vad som kan göras för att minska växthuseffekten,

- använda grundläggande begrepp inom ämnesområdet,

- resonera om källors trovärdighet och relevans.

 

Genomförande

Vi kommer ha genomgångar, se filmer och ni arbetar med olika typer av uppgifter enskilt, par och i grupp.

Ni redovisar era kunskaper på  olika sätt; i diskussion, prov samt vid olika typer av redovisningar.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

- resonera om vad som kännetecknar olika klimatzoner och hur människan/samhället samspelar med naturen,
- resonera om klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser för livsmiljöer i olika delar av världen,

- använda geografiska metoder och teorier samt begrepp.

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen.

Innehåll

• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor. • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen. • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förut-sättningar att utveckla sin förmåga att

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

• värdera lösningar på olika miljö­ och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Matriser

Ge
Jordens klimat och vegetation

Kunskap och begrepp
om geografiska förhållande och människans livsvillkor som är ...
Du har grundläggande kunskaper om klimatlära och du kan använda de viktigaste begreppen på ett som visar att du förstår dem. grundläggande
Du har goda kunskaper om klimatlära och du kan använda merparten av begreppen i olika sammanhang på ett som visar att du förstår dem. goda
Du har mycket goda kunskaper om klimatlära och du kan använda relevanta begrepp på rätt sätt i rätt sammanhang för att förbättra dina resonemang. mycket goda
Samband
Resonemang om orsaker och konsekvenser gällande klimat vegetation och klimatförändringar som är...
Du förklarar enkelt orsaker till klimatförändringar och konsekvenserna för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen med hjälp av enkla resonemang .
Du har ett utvecklat resonemang om orsaker till klimatförändringar och konsekvenserna för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. Du visar detta med några exempel. utvecklade resonemang.
Du har ett välutvecklat resonemang om orsaker till klimatförändringar och konsekvenserna för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. Du visar detta med flera exempel. välutvecklat resonemang.
Värdera
olika lösningar på klimatförändringar
Dina resonemang om lösningar på klimatförändringarna är enkla och till viss del underbyggda
Dina resonemang om lösningar på klimatförändringarna är utvecklade och relativt väl underbyggda
Dina resonemang om lösningar på klimatförändringarna är välutvecklade och väl underbyggda
Metod
Du kan använda geografiska källor och metoder på ett...
Du undersöker omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du undersöker omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Du undersöker omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: