Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht åk 5 Matteborgen 5A

Skapad 2020-09-01 15:26 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Matematik i åk 5 baserad på Matteborgen 5A.
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Till eleven

Allmänt: - Du ska utveckla din förmåga att lösa problem i vardagssituationer.

 • Du ska utveckla din förmåga att välja lämpliga sätt att lösa problem med.

 • Du ska utveckla din förmåga att tala om hur du tänkt ( i tal, skrift, bild och handling)

Du ska utveckla kunskaper inom följande arbetsområden:

 • Positionssystemet: ordna tal från 0 - 1 000 000 efter storlek

 • De fyra räknesätten: huvudräkning samt skriftliga räknemetoder inom samma talområde.

 • Geometri: använda enheterna meter, kilometer och mil samt kunna, kunna räkna ut omkrets och area på rektanglar samt
  kunna förstå och använda skala.

 • Decimaltal: skriva tal med hela, tiondelar och hundradelar, storleksordna decimaltal samt addera och subtrahera enkla decimaltal.

 • Vikt och volym: använda enheterna l, dl, cl, kg, hg, och g växla mellan volym- och viktenheter.

 • Tabeller och diagram: använda en tidtabell, kunna rita och läsa av linjediagram, förstå cirkeldiagram samt kunna räkna ut medelvärde.

Så här kommer vi att arbeta

 • Gemensamma genomgångar vid varje arbetsområde, i helklass eller i mindre grupp

 • Individuellt arbete enligt planering eller i egen takt

 • Par- eller gruppuppgifter

 • Praktiska övningar samt mattespel av olika slag

 • Skriftliga diagnoser, tester och prov

 • Muntliga diskussioner

 • Gemensamma genomgångar

Detta kommer att bedömas

Vi kommer att bedöma din förmåga att :

 • kunna lösa problem i vardagssituationer samt välja lämpliga metoder för att lösa problemen
 • kunna tala om hur du tänkt ( i tal, skrift, bild och handling)
 • behärska huvudräkning samt skriftliga räknemetoder inom samma talområde i samtliga räknesätt
 • ordna tal från 0 - 1 000 000 efter storlek
 • använda enheterna meter, kilometer och mil
 • räkna ut omkrets och area på rektanglar
 • förstå och använda skala
 • skriva enkla decimaltal med hela, tiondelar och hundradelar
 • storleksordna enkla decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal
 • använda volym- och viktenheterna l, dl, cl, kg, hg, och g samt kunna växla mellan dessa
 • använda en tidtabell
 • rita och läsa av linjediagram
 • förstå cirkeldiagram
 • räkna ut medelvärde

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: