Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa åk 1

Skapad 2020-09-01 15:27 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 1 Svenska
En god läsförmåga har du nytta av i skolans alla ämnen och resten av ditt liv!

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Vi kommer att under årskurs 1 arbeta med alfabetet på olika sätt, muntligt och skriftligt. Du kommer att få lära dig ljuda ihop korta ord, meningar och kortare texter. Du kommer att få berätta lite om handlingen. Du kommer även att få lyssna till högläsning och på så sätt kunna göra kopplingar till dig själv och dina erfarenheter utifrån böckerna. 

 

Mål

Du ska:

kunna bokstävernas namn och ljud

kunna ljuda enkla ord och känna igen vanliga ordbilder

kunna läsa enklare texter 

kunna visa förståelse för det du har läst

kunna föra enkla resonemang om texters innehåll och jämföra med egna erfarenheter

 

Arbetssätt

arbete med bokstäver och ljud på olika sätt

arbetsmaterial i  "Den magiska kulan" och  "Bokstavståget"

läsa varje dag enskilt, i par, i grupp eller med vuxen

 "Den magiska kulan", "Småböcker" och "gemensamma texter".

öva på ordbilder, korta vanligt förekommande ord (han, hon, du, vi, den, det)

läsläxa, Magiska kulan

svara på frågor om böckernas handling

högläsning av vuxen


Redovisning

Du kommer att få läsa för en vuxen varje vecka

Du kommer att få berätta om böcker som du har läst

Du kommer att få resonera om texter som du har läst eller lyssnat på


Bedömning

Vi bedömer din läsutveckling genom att lyssna när du läser.

Du visar förståelse av det du har läst genom att återge något av handlingen.

Vi gör Skolverkets bedömningsstöd för ämnet svenska, läsning.

Du visar att du kan göra kopplingar till egna erfarenheter och föra enkla resonemang om böcker som du lyssnat på genom att delta i samtal kring det lästa. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Läsa åk 1

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bokstäver /Ljud
Du namnger i stort sett alla bokstäver. Stora och små.
Du vet hur alla bokstäver låter
Du kan ljuda ihop ljuden i små ord.
Ord
Du kan ljuda ihop ord med två eller flera stavelser
Du känner igen vanliga ordbilder utan att behöva ljuda dem.
Du kan ljuda ihop lite längre okända ord.
Meningar
Du kan läsa och förstå en enkel mening med korta ord.
Du kan läsa och förstå en lång mening.
Du kan läsa och förstå ett helt stycke.
Flyt i läsningen / Läsförståelse
Du kan läsa en hel bok med enkel text på egen hand.
Du rättar dig själv i läsningen.
Du kan prata och ställa frågor om det du läser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: