Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Norden+Baltikum

Skapad 2020-09-01 15:47 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Planering geografi Norden
Grundskola 5 Geografi
Geografi: Planering för arbetsområde Norden, samt Baltikum för årskurs fem.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Under nio veckor kommer vi att arbeta med Nordens och Baltikums geografi. Vi kommer att titta på serien Geografens testamente Norden i tio avsnitt. Till varje avsnitt kommer vi jobba med frågor som du ska svara på. Vi kommer även jobba med Geografiboken s.24-57 och arbetsboken s.14-29. 

Missar du en lektion är det viktigt att du tar igen det du missar. För att kunna svara på frågorna behöver du fakta från serien, läroboken och kartboken. Vi kommer också att ha genomgångar i klassrummet. Missar du ett avsnitt hittar du hela serien på UR Skola: https://urskola.se/Produkter/173268-Geografens-testamente-Norden-Tre-huvudstader  

De kommer även få möjligheten att träna namngeografi via hemsidan www.seterra.se.

Som slutuppgift kommer eleverna få skriva en beskrivande text om valfritt land i Norden eller Baltikum. Texten kommer användas till ett slutprojekt som samverkar med både bild och svenska. 

 

Planering för geografens testamente (kan ändras under tiden):

V.37

Tisdag: avsnitt två. Torsdag: avsnitt tre. Jobba med tillhörande arbetsblad. Plus Danmark och Norges namngeografi.

V.38

Tisdag: avsnitt fyra. Torsdag: avsnitt fem. Jobba med tillhörande arbetsblad. 

V.39

Tisdag: avsnitt sex. Torsdag: avsnitt sju. Jobba med tillhörande arbetsblad.

V40

Tisdag: avsnitt åtta. Jobba med tillhörande arbetsblad.

V.41

Tisdag: avsnitt nio. Torsdag: avsnitt tio. Jobba med tillhörande arbetsblad.

 

Vad ska du lära dig?

Mål:

 • Lära oss om hur naturen ser ut och varför den ser olika ut på olika platser. Till exempel hur det ser ut med berg, slätter, fjordar, skog, vulkaner mm. 
 • Lära oss om hur människan påverkar naturen. Exempelvis städers uppbyggnad, nyttjande av naturresurser.
 • Lära oss använda och förstå kartor, både tematiska och topografiska.
 • Lära oss namn på länder, städer, vatten och berg i Norden och Baltikum.
 • Lära oss geografiska begrepp för att kunna förstå och samtala om geografi. Till exempel glaciär, klimat, naturresurs, golfströmmen, topografi, magma, halvö.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Arbetshäfte Geografens testamente

 • Arbetshäfte Namngeografi Norden + Baltikum

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi Norden åk 5

Godtagbara
Mer än godtagbara
… Beskriver Nordens natur
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du beskriver på ett enkelt sätt några länders natur. Du kan även jämföra ländernas natur genom att se likheter och skillnader.
Du beskriver på ett utvecklat sätt de olika ländernas natur. Du kan även jämföra ländernas natur genom att se flera likheter och skillnader.
Naturresurser i Norden och Baltikum
Du kan ge några exempel på naturresurser i Norden och Baltikum och på ett enkelt sätt berätta om vad de används till.
Du kan ge exempel på naturresurser i från varje land i Norden och Baltikum och på ett utvecklat sätt berätta om vad de används till.
… Namngeografi
 • Ge  4-6
Du har baskunskaper om geografiska namn i Norden och Baltikum. Namn på länder, huvudstäder, vatten/hav, berg/högsta punkt.
Du har goda kunskaper om geografiska namn i Norden och Baltikum. Namn på länder, huvudstäder, större städer, olika vattendrag/hav, berg/högsta punkt.
Miljö - hållbar utveckling
 • Ge  4-6
Du kan enkelt beskriva konsekvenser för miljön och ge förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön på ett miljövänligt sätt.
Du kan utförligt beskriva konsekvenser för miljön och förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön på ett miljövänligt sätt.
Söker information om de Nordiska länderna.
 • Sv
Söker information från kartboken eller geografiboken på ett i huvudsak fungerande sätt.
Söker information från kartboken och geografiboken eller en annan geografisk källa på ett relativt fungerande sätt.
Använder centrala begrepp för arbetsområdet på ett korrekt sätt.
 • Ge  4-6
Använder några ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Använder flera ord och begrepp och förklarar begreppets innebörd och/eller sätter in begreppet i ett sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: