Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2 med Boremyr

Skapad 2020-09-01 15:53 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska
Hej och varmt välkommen till kursen svenska 2. Jag som är din lärare heter Hanna Boremyr. I kursen kommer du att arbeta formativt med: muntlig framställning i förberedda samtal och inför grupp, utredande text, läsförståelse, litteratur, grammatik, språkanvändning och nordiska språkförhållanden.

Innehåll

Höstterminen 2020

1. Kursintroduktion: Välkommen till kursen. Ta del av denna här i Unikum om du missade lektionstillfället.

2. Granska kritiskt: Språkförhållanden i Sverige och i övriga Norden DEL 1 - Denna omfattande del i kursen har två mål. Dels målet att du ska lära dig/träna på att skriva utredande text. Du behöver kunna sammanställa, referera och källhantera information samt strukturera din text så du har en god disposition. Språket ska vara anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Ett ytterligare mål är mål är att du ska få kunskap om språkförhållanden i Sverige och övriga norden. I denna del ingår två huvudsakliga uppgifter:

a. Övnings-PM om svenskans ställning i Finland (i word)
b. Deltagande i förberett samtal med argumenterande inslag om svenskans framtid i Finland 

 

 

3. Grammatik - med målet att du ska få kunskap om svenska språkets uppbyggnad och mer specifikt hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken. Aktivt deltagande på genomgångar krävs. Ni arbetar sedan självständigt med ett grammatikhäfte och länkar/övningar i Unikum, och skriver slutligen ett examinerande prov i digi-exam som bedöms summativt. Ett omprov erbjuds de som inte når målen, efter årsskiftet. Använd dina utvecklade grammatikkunskaper när du skriver ditt nästa PM under vårterminen.

 

Vårterminen 2021

4. Granska kritiskt: Språkförhållanden i Sverige och i övriga Norden DEL 2 - Du ska nu skriva kursens första examinerande PM där du förväntas använda dig av de kunskaper du förvärvat/utvecklat i såväl arbetet med del 2 samt arbetet med grammatik för att utveckla ditt eget skriftspråk. Förutom att ett mål är att du ska visa förmåga att skriva en fungerande utredande text utifrån ett givet ämne, så ska du här också visa förmåga att redogöra (översiktligt för E, utförligt och nyanserat för A) för olika aspekter av språkförhållanden i Norden. I denna del ingår två huvudsakliga uppgifter:

a. Studiegruppuppgift om språksituationen i Norge (ni läser tre artiklar och svarar på instuderingsfrågor inför gruppsamtal i Teams)
b. Examinerande PM på plats i skolan
(600-800 ord med rubriken Nynorska och svenska – två språk i minoritet)

 

5. Omprov grammatik (för berörda): Detta äger rum...
Torsdag 28/1 klockan 13:45-15:00
Plats: Bildsalen Hushagsgymnasiet
OBS: Tag med dator och laddare

 

6. Argumenterande tal med målet att du muntligt (och skriftligt) ska förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Du skriver ett talmanus och genomför ett argumenterande tal inför grupp.

 

7. Litteratur - Mer om detta inom kort 

 

Uppgifter

 • EXAMINERANDE PM 22/2 - Material och instruktion

 • Kursintroduktion

 • Svenska språkets ställning i Finland - Skriv PM

 • Artiklar + frågor (material från vikarie)

 • Samtal om svenskans framtid i Finland - Betygsgrundande uppgift

 • Distanslektion 6/11: Arbeta vidare med novellen "Bara ett skämt"

 • Arbeta med grammatik: Nu med FACIT

 • Övningsprov inför grammatikprov (med facit)

 • Nynorsk och bokmål - Studiegruppuppgift

 • Inför examinerande PM: Språkförhållanden i Norden

 • Argumenterande tal

 • EXAMINERANDE PM 22/2 - Material och instruktion

Matriser

Sve
Mall - Utredande PM

Centralt innehåll från kursen som uppgiften bedömer

 • Sve  -   Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
 • Sve  -   Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Väl utvecklat
Förmåga 2 i ämnets syfte (språkriktighet)
Språk
 • Sve
På väg mot
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Språket är träffsäkert, klart och varierande och innehåller goda formuleringar.
Förmåga 4 i ämnets syfte (läsa, reflektera, kritiskt granska och sammanställa)
Disposition, innehåll och sammanhang
 • Sve
På väg mot
Eleven kan med viss säkerhet sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan med viss säkerhet sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan med säkerhet sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texternas innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Förmåga 9 i ämnets syfte (språkförhållanden i Norden)
Språksituationen i Norden
 • Sve
På väg mot
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i [Sverige] och i övriga Norden.
...
...

Sve
Argumenterande tal svenska 2

Rubrik 1

 • Sve  -   Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 1, 2 och 3 i ämnets syfte
 • Sve
 • Sve
 • Sve
Eleven kan muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Eleven kan muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Eleven en kan muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: