Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 1

Skapad 2020-09-01 16:21 i Österskärsskolan Österåker
Planering av NO undervisningen i årskurs 1 HT
Grundskola 1 NO (år 1-3)
No arbete i årskurs 1 - årstider, namnge och sortera några djur och växter, vanliga djurs och växters livscykler, enkla näringskedjor, olika material, vattnets faser

Innehåll

NO

Djur/växter, årstider, material, vattnets faser, år 1

1. Du kommer att:

 • arbeta med våra olika årstider samt kännetecken för dessa.
 • arbeta med vattnets olika faser.
 • få lära dig några djur och växter och sortera dem efter olika egenskaper.
 • arbeta med några vanliga djur och växters livscykler t.ex. grodan och deras anpassningar till olika årstider.
 • arbeta med några enkla näringskedjor som visar hur växter, djur och människor är beroende av varandra.
 • få jämföra olika materials egenskaper och sortera föremål efter egenskaper - ex. flyter eller sjunker i vatten.
 • samtala om skönlitteratur, myter och konst om naturen och människan.

 • få utföra enkla experiment.
 • få diskutera och samarbeta i grupp.
 • se på filmer om ämnesområdena.
 • gestalta med hjälp av bilder.
 • få läsa kortare faktatexter och svara på frågor.

2. Målet är att du ska:

 • kunna namnge årstiderna och dess kännetecken och placera dem i rätt ordning.
 • kunna vattnets tre olika faser.
 • kunna känna igen och namnge några djur och växter
 • kunna förklara en näringskedja på ett enkelt sätt.
 • kunna förklara djurs livscykler ex. grodans.
 • ge exempel på material, som flyter eller sjunker.

3. Du kommer att få visa dina kunskaper genom att du:

 • aktivt deltar i grupparbeten och diskussioner.
 • genomför experiment och undersökningar.
 • gör bedömningsuppgifter.

 

 

 

 
 
  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3

Matriser

NO
NO år 1, Veckodagar, månader, årstider

Rubrik 1

––––>
---->
---->
Veckodagar, månader, årstider
Att namnge veckans dagar, årets alla månader och årstiderna i rätt ordning.
 • NO  1-3
Du räknar med stöttning upp veckodagarna, månaderna och årstiderna i rätt ordning.
Du räknar upp alla veckodagar, alla tolv månader och årstiderna i rätt ordning.
Du räknar automatiskt upp alla veckodagar, alla tolv månader och årstiderna utan tvekan och kan säga vilken årstid månaderna ingår i och du vet ungefär hur många veckor och dagar som ingår i en månad.
Kännetecken årstider
Att känna till de fyra årstiderna och deras typiska kännetecken.
 • NO  1-3
Du kan med hjälp av bilder och stöd namnge de fyra årstiderna och förklara med något kännetecken.
Du kan med hjälp av bilder namnge de fyra årstiderna och förklara med flera kännetecken.
Du kan på egen hand, utan hjälpmedel namnge de fyra årstiderna i rätt ordning och förklara med flera kännetecken.

NO
NO år 1, Anpassning till årstid

Rubrik 1

---->
---->
---->
Anpassning till årstid
Att förklara djurs och växters anpassning genom årstidsväxlingar.
 • NO  1-3
Du kan med stöd, enkelt förklara hur djur och växter anpassar sig genom årets olika årstidsväxlingar.
Du kan med bildhjälp enkelt förklara hur djur och växter anpassar sig genom årets olika årstidsväxlingar.
Du kan på egen hand förklara hur djur och växter anpassar sig genom årets olika årstidsväxlingar.

NO
NO år 1, Grodans livscykel

Rubrik 1

---->
---->
---->
Grodans livcykel
 • NO  1-3
Du kan med stöd beskriva grodans utveckling från ägg till groda för en kompis. Du lyssnar när en kompis berättar för dig. Du använder något nödvändigt ord och begrepp (ägg, yngel, halvvuxen groda, fullvuxen groda).
Du kan på egen hand beskriva grodans utveckling från ägg till groda för en kompis. Du lyssnar när en kompis berättar för dig. Du använder några nödvändiga ord och begrepp (ägg, yngel, halvvuxen groda, fullvuxen groda).
Du kan utförligt beskriva grodans utveckling från ägg till groda för en kompis. Du lyssnar aktivt när en kompis berättar för dig genom att t.ex. ställa frågor på det du hört. Du använder alla nödvändiga ord och begrepp (ägg, yngel, halvvuxen groda, fullvuxen groda).

NO
NO år 1, Näringskedjor

Rubrik 1

---->
---->
---->
Näringskedjor
 • NO  1-3
Du kan med stöd ge exempel på en näringskedja.
Du vet vad en näringskedja är och kan ge ett exempel på en näringskedja. Du använder begreppen växtätare och rovdjur.
Du vet vad en näringskedja är och kan ge flera exempel på näringskedjor. Du använder begreppen växtätare och rovdjur.

NO
NO år 1, Vattnets olika former

Rubrik 1

---->
---->
---->
Vattnets olika former
 • NO  1-3
Du berättar med stöd om vattnets tre olika former och när dessa uppkommer.
Du berättar på egen hand om vattnets tre olika former, när dessa uppkommer samt namnger formerna.
Du berättar på egen hand om vattnets tre olika former, när dessa uppkommer samt namnger formerna. Du använder begreppen fast, flytande och gas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: