Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter läsa och skriva fbk 1-3

Skapad 2011-12-21 12:52 i Sofielundsskolan Sollentuna
Ett arbete med skönlitteratur. Både att läsa berättande texter, studera deras uppbyggnad och struktur och skapa egna. Eleverna har valt tema mysterier på böckerna.
Grundskola 1 – 3 Bild Svenska som andraspråk Idrott och hälsa
...

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
 • SvA  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • SvA  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Konkretisering av mål

Kopplingar till läroplan

 • SvA   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • SvA   3
  Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
 • SvA   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • SvA   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • SvA   3
  De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • besöka biblioteket flera gånger och låna böcker
 • läsa berättande texter och böcker i skolan och hemma
 • lyssna till högläsning av lärare och klasskompisar
 • läsa högt för dina klasskompisar
 • studera berättande texters uppbyggnad och struktur
 • skriva egna berättande texter både i grupp och enskilt
 • skriva både för hand och med hjälp av datorn
 • leka charader för att illustrera användbara beskrivande ord
 • rita och måla blider för att illustrera texterna

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom:

 • samtal och disskussioner
 • högläsning
 • hur väl du använder interpunkteringsreglerna
 • hur väl du förstått uppbyggnaden av berättade texter
 • hur väl du skriver egna berättade texter

Dokumentation

Vi kommer att följa upp detta genom att i utvecklingssamtal för respektive ämne redovisa vad eleven kan och vad han/hon behöver arbeta vidare med för att nå högre mål.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: