Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SLöJD, textil åk 4 - 4TXHT20

Skapad 2020-09-01 19:16 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Slöjd
Naturens egna resurser förser oss med olika nyttigheter och material. Insekter befruktar träd, buskar och örter så att vi kan skörda frukter, nötter, bär och frön. Och, av fåren får vi den svenska ullen, ett förnyelsebart naturmaterial som är miljövänligt. Närproducerade produkter blir allt viktigare om vi människor ska kunna leva i ett hållbart samhälle.

Innehåll

Terminsplanering Slöjd 4TX HT20 

Under denna termin ingår följande arbetsområden; Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker, Slöjdens arbetsprocesser samt Slöjden i samhället.   

 

Du kommer att arbeta med att formge och framställa olika föremål i t ex garnteknik, tovning och i kombination med olika material och lämpliga redskap. Teoretisk kunskap ingår.

 

V 34-37   Garnteknik - Garnboll

V 37-42   Tema: ‘Nyttiga insekter och Naturlig ull’  -  Ull, Tovning och blandteknik. Teori.

V 43         Temavecka 

V 44         Höstlov 

V 45-51   Tema: ‘Tyg’ -  Vävning. Teori.

 

Slöjden syftar till att utveckla din förmåga att;

formge och framställa föremål i olika material och hantverkstekniker,

hantera material, verktyg och redskap. 

pröva hur material och teknik kan kombineras med hänsyn till form och funktion. 

formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. 

använda slöjdspecifika ord och begrepp.

tolka slöjdföremåls uttryck.

 

 

Centralt innehåll Sl 4-6 

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Textila materials egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. 

 

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Några former av hantverkstekniker, till exempel vävning, tovning och virkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

 

Slöjdens arbetsprocesser

Undersökande av olika material och hantverksteknikers möjligheter.

 

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Slöjden i samhället

Resurshushållning, till exempel genom återanvändning av material.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

 

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: