Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English speaking countries

Skapad 2020-09-01 18:57 i Öregrunds skola Östhammar
Grundskola 6 Engelska
I det här arbetsområdet jobbar vi med temat engelsktalande länder och vi kommer att utveckla förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna. Förhoppningsvis lär vi oss lite nya fakta om länderna också!

Innehåll

Detta projekt beräknas ta några veckor och arbetsmomenten är som följer; 

1.  Vi inleder första lektionen med att jag digitalt presenterar ett urval av de engelsktalande länderna, dvs länder med engelska som officiellt språk. Sedan delar jag in er i grupper, och varje grupp får sedan ett land var genom lottning.  

2. Därefter kommer ni att få uppgiften att marknadsföra "ert" land, genom intresseväckande fakta om sevärdheter. Ni söker fakta på ne.se och skriver om landet, samt väljer ut några passande bilder. Varje grupp får sedan "sälja in" sitt valda land för en annan grupp, som förväntas ställa frågor och vilja resa dit. 

3. Vi avslutar arbetsområdet med en digital quiz om alla länderna.

 

Kopplingar till läroplanen

 

Kommunikationens innehåll

  •  

Syfte

  • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, samt;
  • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

  •  

 

Matriser

En
Mål Lgr11 Engelska åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå
Förstå och tolka tydlig och enkel engelska talad i lugnt tempo.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Förstå
Förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Kommunicera
Formulera sig muntligt.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fasta fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kommunicera
Formulera sig skriftligt
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fasta fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att förstå talad och skriven engelska.
Kan använda sig av någon strategi.
Kan i viss utsträckning använda sig av strategier.
Kan i viss utsträckning använda sig av strategier.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Kan använda sig av någon strategi.
Kan använda sig av några olika strategier.
Kan använda sig av flera olika strategier.
Anpassa och bearbeta språket
Kunna bearbeta och förbättra egna texter och muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan göra enstaka enkla förbättringar.
Kan göra enkla förbättringar
Kan göra enkla förbättringar. Kan i någon mån anpassa språket till syfte, mottagare och situation.
Reflektion
Kunna reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kultur i engelskspråkiga länder.
Kan kommentera några företeelser i enkel form, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kan kommentera några företeelser i enkel form, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kan kommentera några företeelser översiktligt, och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Språkutveckling utifrån olika medier
Kunna söka, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.
Kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan med viss relevans använda sig av materialet i egen produktion.
Kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda sig av materialet i egen produktion.
Kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant och effektivt sätt använda sig av materialet i egen produktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: