Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text åk 5

Skapad 2020-09-01 19:46 i Stadsskogenskolan Alingsås
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
I ämnet svenska kommer vi under åk 5 att arbeta med olika typer av texter. Ni kommer att få undervisning om de olika texternas struktur och innehåll. Förutom att läsa och skriva ska vi även samtala kring dessa på olika sätt. Vi kommer att börja arbeta med den argumenterande texten.

Innehåll

 

Syfte och mål

I svenskan får eleverna träna på att utveckla förmågan att:

- läsa argumenterande texter och förstå hur den argumenterande texten är uppbyggd.

- hitta åsikten i en text: vad någon tycker och tänker.

- hitta argument som förklarar åsikten: varför man tycker som man gör.

- använda olika bindeord i rätt sammanhang.

- sammanfatta det viktigaste i det man läser.

- skriva en tydlig rubrik, inledning, åsikt, argument och avslutning.

- muntligt presentera sin argumenterande text på ett tydligt och övertygande sätt.

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika argumenterande texter samt diskutera dessa på olika sätt.

- göra olika övningar där ni ska träna på att formulera egna rubriker, inledningar, åsikter, argument och avslutningar.

- planera en argumenterande text och skriva en insändare utifrån den givna strukturen som kännetecknar en argumenterande text.

- göra muntliga presentationer av din insändare och en reklamtext.

 

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

- den skriftliga inlämningsuppgiften: att skriva en argumenterande text (insändare)

- den muntliga presentationen: där du presenterar din text muntligt inför en publik eller inspelat på en lärplatta. (t.ex. ipad)

Uppgifter

 • Argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

Grundläggande kunskaper
Mer än godtagbra kunskaper
Struktur
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet. Din text har en röd tråd. Du provar att dela in texten i stycken.
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet bra. Din text har en tydlig röd tråd. Du visar att du kan dela in din text i stycken.
Inledning/bakgrund
Inledningen i din text har en åsikt och du förklarar din åsikt på ett enkelt sätt.
Inledningen har en tydlig åsikt och en bakgrund som förklarar din åsikt ett utförligt sätt.
Argument
Du har med något argument i din text. Du gör enkla motiveringar till dina argument.
Du har med flera argument i din text och du gör utförliga motiveringar till ett eller flera av dessa.
Avslutning
Din text innehåller en enkel avslutning. Du gör en enkel sammanfattning av det viktigaste innehållet i din text.
Du har med en avslutning som sammanfattar din text. Du är tydlig och utförlig.
Bindeord
Du har med enkla bindeord i din text.
Du har med passande bindeord i din text.
Stavning
Bedömning sker på den text du lämnat in och som har bearbetats av dig tillsammans med axelkompis.
Du stavar oftast rätt på vanliga och återkommande ord.
De flesta ord stavas rätt och din stavning stör inte läsningen av texten.

Ny rubrik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: