Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal ht-20 År 9

Skapad 2020-09-01 19:34 i Stadsparksskolan Partille
Grundskola 7 – 9 Matematik
Det finns oändligt många tal och de är uppbyggda på olika sätt. Under detta område kommer vi att arbeta med olika sorters tal genom att förstå hur de relaterar till varandra och räkna med dem.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att blanda arbetssätt. NI kommer att arbeta i grupper där alla arbetar med samma uppgift. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där ni hjälper till med exempel och uträkningar och ni kommer att arbeta på egen hand med att träna. I läxa kommer ni att ha att arbeta med det vi går igenom så att du känner dig säker och kan använda dig av det. Träna gör du i boken, på stenciler eller på NOMP.

Konkretiserat centralt innehåll för undervisningen i år 9

Du ska inhämta kunskaper om grundläggande taluppfattning. Du ska:

 • kunna räkna med heltal och med tal i decimalform, såväl med skriftliga metoder som genom huvudräkning (alla 4 räknesätten)
 • kunna räkna med negativa tal (multiplikation och division*)
 • kunna tolka och räkna med tal i potensform
 • kunna skriva, använda och räkna med tal i grundpotensform (små tal*)
 • förstå vad som menas med tal i kvadrat
 • förstå vad som menas med kvadratrot och kunna räkna ut kvadratroten av ett tal
 • kunna använda dig av dina kunskaper för att lösa olika typer uppgifter
 • kunna motivera och förklara hur du kommer fram till olika lösningar

* betyder högre nivå när du kan använda det

På lektion kommer du att få en ännu mer konkretiserad lista på det du behöver kunna för att nå olika nivåer, framförallt för att nå E-nivån.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du visar vad du kan genom ditt deltagande på lektionerna, ibland via redovisningar av gruppuppgifter eller genomgångar samt skriftligt via mindre förhör samt ett avslutande större prov. Vi bedömer inte problemlösningsförmågan på detta område även om vi arbetat en del med det på lektionerna. Vi fokuserar på begreppen, metoderna och på resonemangen kring hur du kommer fram till dina svar. Den skriftliga kommunikationsförmågan bedömer vi på provet som helhet.

Kunskapskrav

Kunskapskraven finns i den matris som är bifogad i denna planering. När vi är klara med området kommer jag att fylla i den för att visa på vilken nivå du befinner dig på olika förmågorna.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapsmatris TAL ht-20 År 9

F
E
C
A
Begrepp
Hur eleven använder sig av och förstår begrepp vi har arbetat med.
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven förstår och kan använda de flesta matematiska begrepp korrekt samt kan göra enkla förklaringar kring hur begreppen hänger ihop
Eleven förstår och kan använda matematiska begrepp korrekt samt kan göra mer utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan göra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Räknemetoder
Hur eleven använder sig av de metoder vi lärt oss för att lösa uppgifter.
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Resonemang
Hur eleven förklara hur eleven tänker och hur eleven kommer fram till vilka metoder eleven använder samt hur eleven resonera kring de svar eleven fram, ex rimligheten i dem
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan till viss del motivera och förklara hur hen tänker vid val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Eleven kan motivera och förklara med underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Eleven kan motivera och förklara med välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Kommunikation
Hur eleven visar matematiskt hur hen kommer fram till svaren med skrift eller muntligt
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan skriftligt, förklara hur hen löser sina uppgifter på ett sätt som gör det möjligt att följa och med ett till viss del korrekt matematiskt språk
Eleven kan skriftligt, förklara hur hen löser sina uppgifter på ett sätt som är möjligt att följa samt med ett mestadels korrekt matematiskt språk
Eleven kan skriftligt, förklara hur hen löser sina uppgifter på ett tydligt och strukturerat sätt och med ett korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: