👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fornskandinavisk religion, samisk religion och Kristendom

Skapad 2020-09-01 19:45 i Ornäs skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om fornskandinavisk religion, samisk religion och Kristendom.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer du få arbeta med:

 • ursprungsfolkens religioner 
 • samerna och deras gamla religion 
 • fornnordisk religion och asagudar 
 • några händelser/personer/berättelser och fakta från gamla testamentet 
 • fakta om nya testamentet, Jesus och Jesu liv 
 • kristna högtider och traditioner

Arbetssätt:

 • genomgångar 
 • läroboken i religion - Puls 
 • instuderingsfrågor enligt EPA-metoden (enskilt-par-alla)
 • arbete i grupp
 • film
 • bibeläventyr - Svenska Bibelsällskapet kommer och undervisar eleverna om Gamla testamentet 
 • faktatext 

Bedömning:

Bedömning sker i det dagliga arbetet, både muntligt och skriftligt. Eleverna skriver även en faktatext som kommer bedömas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6