Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden år 5

Skapad 2020-09-01 20:52 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 5 Fysik Teknik
Månen och jorden befinner sig på ungefär samma avstånd från solen. Varför finns det inte liv på månen när det finns liv på jorden? Vi har årstider på norra och södra halvklotet, men inte mitt på jorden, vid ekvatorn. Varför är det så? Var fjärde år har året en extra dag - skottår. Varför är det så?

Innehåll

Syfte med undervisningen

Människor har i alla tider blickat upp mot himlen och grubblat över universums alla gåtor. Syftet med undervisningen är att eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser utifrån egna upplevelser och aktuella händelser samt träna på att söka svar på dessa frågor. Undervisningen i fysik syftar också till att eleverna ska bli förtrogna med fysikens modeller och teorier för att förklara hur naturen styr vår tideräkning.

Mål med undervisningen

Under arbetets gång kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att: 

 • beskriva och förklara vårt solsystems uppbyggnad och rörelser
 • beskriva och förklara hur dag och natt samt årstider uppkommer
 • söka och använda information från olika källor
 • beskriva hur vår världsbild förändrats genom tiderna
 • ge exempel på någon naturvetenskaplig upptäckt
 • arbeta praktiskt utifrån en teknisk beskrivning
 

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få:

 • göra en för-diagnos för att se vad du kan innan arbetet startar
 • läsa/lyssna på texter, både gemensamt och enskilt
 • se filmer
 • praktiskt undersöka hur naturen påverkar vår tideräkning
 • söka information både i fysiska och digitala källor
 • använda lämpliga verktyg för att framställa föremål för tideräkning

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • vara delaktig i samtal och diskussioner
 • söka och använda information
 • beskriva och förklara solsystemets uppbyggnad och rörelser
 • beskriva och förklara hur dag, natt och årstider uppkommer
 • föra arbetet framåt och vara delaktig i arbetet att konstruera ett solur
 
Koppling till läroplanen: Här görs kopplingar till läroplanen syfte, centrala innehåll och/eller kunskapskrav. OBS! Rubriken kommer automatiskt när du kopplar från läroplanen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: