Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2020-09-01 20:57 i Olandsskolan Östhammar
Planering för värdegrundsarbete
Grundskola F – 6 Samhällskunskap Religionskunskap Svenska Svenska som andraspråk
Tillsammans ansvarar vi för att skapa en trygg skolmiljö för alla. Syftet med värdegrundslektionerna är att erbjuda möjlighet att stärka förmågan att agera enligt skolans värdegrund och öka medvetenheten om att vi behöver acceptera varandras olikheter. Vi ser olikheter som en tillgång, för att fungera tillsammans. Möjlighet att utveckla förståelsen för eget och andra människors sätt att tänka, vara och leva. I skolan ska alla vara accepterade som de är. Olandsskolans värdegrundsord är Engagemang, Ansvar, Öppenhet och Tillsammans.

Innehåll

Mål:

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • Vara en bra kompis (ditt eget förhållningssätt och hur du är mot andra)
 • Ta ställning i etiska frågor
 • Samarbeta och respektera varandra
 • Visa förståelse och inlevelse för varandras sätt att tänka och vara

Undervisningens innehåll:

 • Ja, nej och kanske frågor
 • Högläsning ur böcker som belyser relationer och gemenskap
 • Delta i demokratiska processer och reell påverkan i elevnära beslut
 • Se på filmklipp som belyser dilemman som kan uppstå i relationer
 • Värderings- och samarbetsövningar
 • Barnkonventionen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: