Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagogrupp Sommar VT 2021 pedagog Edina

Skapad 2020-09-01 21:50 i Förskolan Grenen Medborgarskolan Region Väst
Förskola
Högläsning: uppmuntra och ta till vara barnens nyfikenhet och intresse samt erbjuda en stimulerande miljö för fortsatt språkutveckling.

Innehåll

Sommar sagogruppen , ansvarig pedagog Edina

Mål: öka kunskap om barns rätt och synliggöra barnkonventionen tillsammans med barnen.

Vi kommer att : Läsa  kompisböcker baserade på barnkonventionen. Synliggöra barns rätt ,öka deras kunskaper och förståelse för sina rättigheter med hjälp av berättelser om Kanin och igelkotten samt deras situationer som de upplever hemma och i verksamheten. 
Kunskap om barnens rättigheter och utvecklad förståelse leder till att barnen utvecklar respekt,tolerans,och jämställdhet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: