Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maskrosens planeringsmall för rutinsituationer - Hallen

Skapad 2020-09-02 07:43 i Vitklövergatans förskola Ale
Förskola
Självständighet är ett viktigt ord som står i läroplanen och därför måste vi jobba med varje barns självständighet och att de blir glada över att de gör och att de ska lyckas och utvecklas.

Innehåll

Sammanhang:

 

Generativ fråga: Hur utmanar vi barnen så att de utvecklar självständighet i tamburen och måltider.

Hallen i förskolan är ett plats där mycket hända kring barnen och deras samspel mellan varandra,och det är viktigt att studera barnens samspel genom deras kroppsspråk.

Syftet är att undersöka:-

*Vilka färdigheter och förmågor barn får möjlighet att utveckla av och påklädning i hallen.

*Utveckla sitt språk och kommunicera med varandra.

* Utveckla sitt motorik.

* Utveckla sin förmåga att fungera både enskilt och i grupp.

* Självständighet och tillit sin egen förmåga genom klä på sig själva.

 

 

Mål:

 

Mål från läroplanen: 

 

  •  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till egen förmåga.
  •  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik och koordinationsförmåga.
  •  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra.
 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärd (hur): 

Vår: vi fortsätter att jobba med självständighet i hallen och tar inte så många barn i hallen och just nu har barnen vinterkläder och det behövs visas mer för barnen vad de ska börja med och visa hur man ska hänga blöta kläder och vart man ska hänga på sin plats och hur man ska hjälpa en kompis om hen behöver hjälp. När de är färdiga ska de också veta vart de ska sitta och vänta på sina kompisar.

Höst: Innan Jag och Eva kommer in, så kommer vi dela in barnen i 2 grupper t.ex så har jag 5 barn och går in i hallen. Barnen börjar sitta på mattan och tar av sig skorna och sina kläder, och samtidigt samtalar vi med barnen om vart deras plats är och om vem som är färdig först så att man kan hjälpa de andra. Vi sätter sedan siffrorna 1-5 i hallen och sätter sig på en av siffrorna. När alla är färdiga går vi till andra stationen och det är att byta blöja. Där finns även 1-5 siffrorna där de kan sitta och där frågar vi barnen om de kan ta av sig byxorna och en o en går vi och byter dom. Samtidigt sjunger vi med varandra. 

Medans vi är nästan klara i ena gruppen kommer den andra gruppen in och gör samma sak, men där de satt på siffrorna kör vi bilder med med färg och matematik, ramsor och sånger som hänger i hallen. När jag är klar med min grupp och går in i Maskrosen, kommer ändra gruppen in och fortsätter som min grupp gjorde.

 

 

 

 

Tecken på hur det går: 

Höst: Vi observerar mycket och vi tar bilder på barnen. Sedan sätter vi på projektorn och pratar med barnen om vad de har gjort i hallen och hur duktiga de är på att samarbeta.

Vår: nu börjar vi pedagoger att filma i hallen för att se och höra på vilket sätt vi pratar med barnen och vilka öppna frågor som vi ställer till barnen. När vi sitter i samlingen sätter pedagogen på filmen för barnen och diskuterar kring den

Utvärdering:

Höst: Man ser på personalen att de är nöjda eftersom att det är lägre ljudnivå och mindre stress och för barnen ser man att de har skaffat en miljö med flera olika former av samspel med barnen.

Vår: vi som personal är glada över att vi ser utveckling på barnen och jag och Eva känner att med de flesta barnen hjälper vi bara med dragkedjan och skorna, eftersom de klarar sig själva mycket och vi ser att de är glada över att visa att de kan och gör.

Vissa barn behöver mer tid och de får den tiden som de behöver samtidigt uppmuntrar vi mycket genom vad "vad bra att du kan!".

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: