Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-09-02 09:11 i Kvinnebyskolan Linköping
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Forntiden år 3 HT2020

Innehåll

Lärandemål:

Du ska veta att stenåldern delas upp i två (bonde- och jägarstenåldern) och kunna beskriva några skillnader mellan de två

Du ska kunna beskriva något om hur människorna levde (exempelvis boende, föda, djur/jakt) under sten, brons- och järnålder

Du ska kunna beskriva skillnader i människornas villkor under de olika perioderna

 

Undervisning:

Vi kommer att jobba enskilt (arbetsbok), med kooperativa samtal, ha genomgångar, läsa texter, titta på film, rita, analysera och samtala.

 

Begrepp:

Boplats, redskap, föda, jägare/jakt, bönder/bofast, nomad, djur, klimat, vapen/redskap

 

Förmågor vi tränar:

Analysera hur naturens egna processer formar och förändrar livsmiljöer.

Utforska samspel mellan människa, samhälle och natur.

Användning av historiska referensramar.

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Formulera sig i tal och skrift

Läsa faktatexter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: