👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Design 2

Skapad 2020-09-02 09:26 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Design
Här är planeringen för kursen Design 2. https://rodenteknikdesign.weebly.com/

Innehåll

Höstterminen 2020

1. Första uppgiften heter Verkligheten och handlar om att förändra arbetsmiljön genom smart design.

2. Attraktivitetsfunktion och bruksfunktion - ett kort arbete

3. Typografi - historia och eget typsnitt

4. Skon - hållbara material och produktionskedjor

Uppgifter

  • Redovisning: formgivning

Matriser

Des
Design 2 matris

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Designhistoria
Eleven identifierar med viss säkerhet design från olika historiska perioder, samt diskuterar översiktligt vad som karaktäriserar de olika periodernas design.
Eleven identifierar med viss säkerhet design från olika historiska perioder, samt diskuterar utförligt vad som karaktäriserar de olika periodernas design.
Eleven identifierar med säkerhet design från olika historiska perioder, samt diskuterar utförligt och nyanserat vad som karaktäriserar de olika periodernas design
Designhistoria
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur design och designer både har påverkats av och påverkat sin samtid
Dessutom redogör eleven utförligt för hur design och designer både har påverkats av och påverkat sin samtid.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur design och designer både har påverkats av och påverkat sin samtid.
Målgrupp
I diskussionen redogör eleven också översiktligt för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
I diskussionen redogör eleven också utförligt för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
I diskussionen redogör eleven också utförligt och nyanserat för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
Informationssöker
Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från olika källor för att lösa ett designproblem samt värderar med enkla omdömen källornas trovärdighet och relevans.
---
Eleven söker och väljer med säkerhet information från olika källor för att lösa ett designproblem samt värderar med nyanserade omdömen källornas trovärdighet och relevans.
Beskriver designprocessen
Eleven gestaltar, genomför och beskriver översiktligt arbetet i designprocessen utifrån ett styrt problem.
Eleven gestaltar, utför och beskriver utförligt arbetet i designprocessen utifrån ett valt problem. Motiverar utförligt sitt val av problem.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt val av problem.
Genomför projektarbete
Eleven genomför ett projektarbete med ett tillfredsställande resultat. I arbetet väljer eleven lämplig metod och redovisningsform samt motiverar översiktligt sina val.
(Eleven genomför ett projektarbete med ett tillfredsställande resultat). I arbetet VÄLJER eleven lämplig metod och redovisningsform samt motiverar utförligt sina val.
Eleven genomför ett projektarbete med ett gott resultat. (I arbetet VÄLJER eleven lämplig metod och redovisningsform) samt motiverar utförligt och nyanserat sina val.
Visualiserar idé
I gestaltningen och genomförandet använder eleven givna material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer både analogt och virtuellt.
I gestaltningen och genomförandet VÄLJER och använder eleven material och tekniker för att visualisera två-och tredimensionella idéer både analogt och virtuellt samt motiverar sina val utförligt.
(I gestaltningen och genomförandet VÄLJER och använder eleven material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer både analogt och virtuellt) samt motiverar sina val utförligt och nyanserat.
Presenterar idé
Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
---
Dessutom väljer eleven presentationsform och presenterar med säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
Varumärkesanpassar
Eleven anpassar sitt arbete till ett tänkt företags varumärke samt motiverar översiktligt sin anpassning utifrån estetiska kriterier.
Eleven anpassar sitt arbete till ett tänkt företags varumärke samt motiverar utförligt sin anpassning utifrån estetiska kriterier.
Eleven anpassar sitt arbete till ett tänkt företags varumärke samt motiverar utförligt och nyanserat sin anpassning utifrån estetiska kriterier.
Utvärderar
När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med enkla omdömen.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med nyanserade omdömen.
(När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med nyanserade omdömen) samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Jämför idé med andras
Eleven gör också en enkel jämförelse av sin designidé och andras.
Eleven gör också en välgrundad jämförelse av sin designidé och andras.
Eleven gör också en välgrundad och nyanserad jämförelse av sin designidé och andras.