Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genrepedagogik: trafikkalender 20/21

Skapad 2020-09-02 09:31 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Trafikkalender och skrivande
Grundskola F – 6 Modersmål
Trafikkalendern vill inspirera skolor att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling. Trafiksäkerhet, hälso- och miljöfrågor är ämnen som genomsyrar hela materialet. Varje månad arrangeras aktiviteter där elever och skolor har möjlighet att delta och vinna fina priser. Ambitionen är att trafikundervisning ska vara roligt, intressant och utvecklande.

Innehåll

Drygt 600 000 elever i årskurs F-6 i över 200 kommuner får tillgång till Trafikkalenderns omfattande material under hela läsåret. Eleverna deltar enskilt eller klassvis i säsongsanpassade uppgifter med tema trafik. Varje månad har alla som deltar i aktiviteterna chans att vinna fina priser.

Metod:

- Först ska vi titta på 2020 årsöversikt 2021 (se bilden i uppgift) och man kan fråga när elever är födda eller semesterveckor osv...

- Sedan tittar man på månadens bild och aktiviteter och fakta. ( se Månadens bild i Uppgift) 

- Man väljer  vilken typ av texten man ska skriva (se Uppgift Olika typer av texter) 

Elever kan skriva en text i grupp eller individuellt

Bedömning: 

Delaktighet i klassrummet

Förmåga att skriva sin egen text genom att respektera reglerna för textyper

Förmåga att använda ett varierande språk

Uppgifter

 • Månadens bild och skrivande

 • olika typer av texter (ur Stärk språket)

 • 2020 årsöversikt 2021

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: