Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tittskåp med djuren i våra skogar

Skapad 2020-09-02 09:57 i Bålbroskolans fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vilka djur bor i våra skogar? Hur ser dem ut? Hur lever dem? Tillsammans med skolan kommer vi utforska och skapa några av våra djur som bor i våra skogar.

Innehåll

Rubrik/Titel/Tema

 Tittskåp med djuren i våra skogar

Tidsperiod

V.38-43

 Vad ska vi lära oss? (läroplanens mål, hämtas i kap 1 och 2)

 • Eleverna ska få kunskaper om våra djur som lever i våra skogar.

  Vårt mål är att eleverna:
 • Kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga kunskapsområdet.
 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • Kan lära, utforska och arbeta båda självständigt och tillsammans med andra.

  Elevernas delaktighet:
 • Vi har genomgång med alla elever kring området och inspirerar dem med att visa upp liknande projekt.
 • Vi följer upp under arbetets gång.
 • Vi avslutar med en utvärdering

Förmågor och Centralt innehåll (för att förtydliga fritidshemmets läroplansuppdrag)

Eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga:

 • Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i naturen
 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.                                                                                                   

  Eleven ska få möjlighet att behandla följande centrala innehåll:
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Byggande och konstruktion
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i naturen

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

För att uppnå önskat mål:

 • Börjar vi med att introducera projektet med eleverna genom att prata och visa liknande projekt.
 • Eleverna får sen ta beslut om i fall man vill vara med i projektet.
 • Eleverna kommer sen delas in i grupper utifrån vilka djur/miljöer man vill skapa. Björn,älg,räv,haren,ekorre,igelkott
 • I gruppen ska eleverna sen tillsammans ta beslut och skriva/rita ner hur deras tittskåp ska se ut utifrån några frågor vi som pedagoger har skrivit ner. Vilken årstid väljer? Hur ser ditt djur ut och hur lever det under denna årstid?
 • Sen får gruppen välja material utifrån det som finns på vagnen vi tagit fram. exempelvis finns: Mossa, grenar, löv, färg, lim, garn, stenar, kartong.....
 • Pedagogerna delar upp grupperna så att inte för många jobbar med projektet samtidigt. Detta för att eleverna ska hinna få det stöd som de behöver. Vi som pedagoger har en stödjande roll.

Hur ser vi att vi når målet?

 • Vi observerar och dokumenterar under projektets gång.
 • Vi utvärderar tillsammans med eleverna efter.
  -Hur har projektet gått?
  -Vad har ni lärt er?
  -Något som varit svårt?
 • När projektet är klart kommer vi ställa upp allas tittskåp på avdelningen och eftersom vi inte kan ta hit vårdnadshavarna just nu kommer vi lägga upp alla tittskåpen på unikum för att visa upp slutresultatet.

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: