Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalvin upptäcker naturen

Skapad 2020-09-02 10:23 i Kalvalyckans förskola Kristianstad
Förskola
Vad finns utanför förskolans område? Vi tar oss ut i vårt närområde och upptäcker naturen.

Innehåll

Mål & syfte: Promenad till olika platser i vårt närområde, en gång i veckan. Syftet är att vi tillsammans ska upptäcka vad som finns i naturen omkring oss och fokus är det som barnen visar intresse för. 

Vi dokumenterar med bild och film för att sedan reflektera tillsammans om vad vi sett och upplevt. Reflektionen ligger sedan till grund för hur vi arbetar vidare. Vi använder oss av ett utforskande och undersökande arbetssätt där det är barnens intressen och tankar som styr.

Vi tränar samtidigt på hur vi ska förhålla oss när vi lämnar förskolans område. Trafikvett, ta instruktioner, socialt samspel.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: