👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd - textil åk 9,Tänk och TOLKA!

Skapad 2020-09-02 11:19 i Västra skolan Falun
Estetiskt uttryck! Slöjden i samhället - i det offentliga rummet! Kan man förmedla tankar och åsikter med hjälp av slöjd ? Slöjd som glädjespridare! Vad står begreppen gerillaslöjd, kravallslöjd och garngraffitti för? Dags att "tagga loss" med hjälp av stickning, virkning, broderi m.fl tekniker.
Grundskola 9 Slöjd
Estetiska uttryck! Kulturella uttryck! Slöjd som uttrycksmedel !? Du ska skapa en bild/tavla/affisch där du med hjälp av textila tekniker tolkar någon form av text . Det kan vara ett citat, en dikt, en textrad ur en låt eller album. Det kan också vara en hyllning till en artist, en idol, ett lag eller team av något slag

Innehåll

Syfte

Se kopplingar till läroplanen längre ner i denna planering

Centralt Innehåll

Se kopplingar till läroplanen längre ner i denna planering

Konkretisering av mål

Bild/Tavla/Affisch

Du ska  planera, designa och genomföra ett eget arbete - skapa en egen personlig  Bild/Tavla/Affisch ". Detta genom att tolka en strof/text.

Du ska i din "tavla"  använda dig av minst två olika textila tekniker  men du väljer själv vilka  t.ex  textiltryck ,applikation, symaskinsbroderi, broderi för hand, knyta , linda och fläta med flera.

Du ska välja material, färger och former och kunna presentera vad du vill uttrycka med din "tavla". Vilken omgivning/ bakgrund/bild vill du skapa för att förstärka ordens/textens innebörd.

 Arbetssätt

 Introduktion

Du kommer att få se bilder för inspiration.

Du kommer att i grupp få fundera och spåna över vilka "bilder" olika texter, genrer kan locka fram.

Du kommer att få en presentation av de olika textila tekniker som du kan välja att arbeta med när du sedan börjar planera din egen "tavla". 

(I arbetsområdet ingår också kortare minilektioner som handlar om att tolka mönster, dräkter, färger och former från "världens alla hörn".)

 

Genomförande

Planering (i classroom ) och praktiskt arbete med din egna "tavla".

Du planerar och får stöd i ditt arbete genom veckodokumentationen i classroom (eller i pappersform).

Du väljer tekniker , färger, former och budskap och genomför ditt arbete.

Du tränar och arbetar med dina valda tekniker. Detta med hjälp av muntliga/skriftliga instruktioner eller via digitala filmer och program som finns tillhands. Varje teknik har speciella "slöjdord" som du behöver lära dig att känna igen.

 

Utvärdering / Avslutning

Ditt arbete kommer att ställas ut någonstans i slutet av terminen/läsåret.

Du fyller i din planering, veckodokumentation och utvärdering i gruppens classroom.

Om du har möjlighet? Ta en bild på din tavla och lägg upp bilden i din lärlogg på Unikum. Välj och markera ämnet Slöjd. "Döp" arbetet till

"Tänk och tolka" 

 

Bedömning

Ditt arbete bedöms under hela arbetsprocessen. Du hittar bedömningen under matriser - slöjd. Det är en matris som täcker hela terminens arbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd - textil åk 9,Tänk och TOLKA!

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt