Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genrekännedom

Skapad 2020-09-02 13:47 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Grupparbete genrekännedom
Grundskola 8 Musik
I det här arbetsområdet skall ni i små grupper få fördjupa er i en musikgenre.

Innehåll

GENREKÄNNEDOM

GRUPPARBETE

 

I denna uppgift ska ni, i grupper om 2–3 personer, berätta om en musikgenre som ni blivit tilldelade. Detta kommer ni att redovisa inför er klass med hjälp av en PowerPoint-presentation.För att få en så bra grund som möjligt att stå på, så är det bra om alla i gruppen har en grundläggande kännedom om genren ni har blivit tilldelade. Därför är det en bra idé att ni lyssnar på några låtar ur just den genren, och får därigenom en bild av vad ni har att jobba med.

 

När ni gör er PowerPoint, så finns det några saker jag förväntar mig av er. Följande punkter måste ni ha med i er presentation för att den ska vara så fullständig som möjligt:

·         Ni måste ha källhänvisningar till all fakta ni presenterar. Om ni inte har hänvisningar så riskerar ert arbete att framstå som icke trovärdigt. Källhänvisningarna kan ni sammanställa på sista sidan i er PowerPoint.

·         Presentationen ska ha en tydlig röd tråd. Försök att hålla er till en sak i taget, och se till att ni har en tydlig struktur och ett bra koncept för er presentation.

·         Ni ska bygga upp en tidslinje där ni markerar ut viktiga händelser/personer som har påverkat genrens utveckling.

·         Jag vill att presentationen har minst 15 bilder. Ni får såklart ha fler om ni behöver det!


När ni kommer igång med arbetet, så kan det vara bra att ha lite riktning i arbetet. Därför är detta punkter som är bra att försöka få med fakta om:

 

·         När tror man att genren började existera?

·         Vilka var viktiga nyckelpersoner för genrens födelse?

·         Vad är musikaliskt karakteristiskt för genren? Dvs vad är det som gör att t.ex. reggae låter som reggae?

·         Hur har genrens popularitet sett ut? Har den sett stora upp- och nedgångar under åren?

·         Vilka viktiga verk (låtar) finns i genren? Är det verk som än idag är populära?

·         Har genren gjort några politiska avtryck under åren? I så fall, hur då?

 

Om ni har med er ovanstående punkter under arbetets gång, så kommer er presentation att få med allt relevant som behövs för en tydlig och seriös redovisning. Lycka till!

Uppgifter

 • Redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  C 9
 • Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  C 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: