👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-09-02 14:04 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Historia
Vikingatiden - en kort men spännande tid. När var det? Vem var vikingen? Hur levde de? Vart reste de? Vad trodde de på för gudar? Det finns massor med saker att lära sig.

Innehåll

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att ;

- föra och följa resonemang

- undersöka och beskriva samband

- dra egna slutsatser

- resonera om likheter och skillnader

- använda olika slags källor

- använda begrepp som tillhör området

Så här ska vi arbeta:

- vi ska lyssna på berättelser

- vi ska läsa i vår historiebok

- vi ska titta på filmer 

- vi ska arbeta i våra skrivböcker och med uppgifter i classroom

- vi ska göra egna runstenar

 

Detta ska bedömas: se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vikingatiden

Rubrik 1

Nivå 1
Grundläggande nivå
Nivå 2
God nivå
Nivå 3
Mycket god nivå
Aspekt 1
Vikingarnas resor
Du känner till att och hur vikingarna reste ut i världen.
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan redogöra för några platser.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel och kulturutbyte.
Ny aspekt
Hur vikingarna levde
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Du har goda kunskaper om hur människors olika levnadsvillkor såg ut under vikingatiden. Du kan redovisa muntligt/ skriftligt.
Ny aspekt
Vikingarnas skriftspråk - och dess betydelse som källa
Du kan på ett enkelt sätt berätta vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är samt hur de används.
Du kan redogöra för vad runor är, tyda några runor och skriva något med runskrift.
Ny aspekt
Vikingarnas religion
Du känner till någon asagud.
Du känner till några asagudar. Du kan ge exempel på hur asatron kan iakttas i vår tid.
Du har goda kunskaper om flera asagudar och kan redovisa vad du vet om dem. Du kan ge flera exempel på hur asatron kan iakttas i vår tid.
Ny aspekt
Kristendomens intåg i Norden.
Du kan kortfattat redogöra för viss fakta om hur kristendomen började införas i Norden.
Du kan redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden och du känner till några centrala figurer.
Du kan utförligt redogöra för hur det gick till när kristendomen började spridas i Norden. Du kan också redogöra för några centrala figurer muntligt/skriftligt.