Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Geometri - 8A

Skapad 2020-09-02 14:08 i Bleketskolan Tjörn
Grundskola 8 Matematik
När du arbetar med det här kapitlet kommer du att lära dig att - beräkna omkrets och area av cirkel och cirkelsektor - beräkna volym och begränsningsytans area av en cylinder - beräkna volym av spetsiga kroppar och klot - omvandla enheter för sträcka, area och volym - använda kalkylblad och rita med kod

Innehåll

UNDERVISNING
För att nå målen skall du träna/göra följande

- träna på att beräkna omkrets och area av cirkel och cirkelsektor

- träna på att beräkna volym och begränsningsytans area av en cylinder

- träna på att beräkna volym av spetsiga kroppar och klot

- träna på att omvandla enheter för sträcka, area och volym

- träna på att använda kalkylblad och rita med kod

I undervisningen kommer följande att ingå

·       faktagenomgångar
·       enskilt arbete
·       diskussioner  och problemlösning i par och grupp

·       avsnittet kommer att avslutas med ett prov

Ni kommer att jobba med:

1.   Uppgifter i boken enligt egen planeringen.

2.   Genomgångar enligt nedan. Läxa är att vara i fas med planeringen.

3.   För djupare kunskaper, efter röd kurs och uppslaget arbetas med svart kurs.

 

 

Vecka 41

Måndag 

tisdag

onsdag

torsdag

Genomgång dimensioner, längd och längdenheter, cirkelns omkrets

 

film matte direkt, dimensioner, längd och längdenheter

film matte direkt, cirkelns omkrets

matte-aktivitet/diskussion

 

Uppgifter

 

1-10

12-17

18-21

 

 

 

 

 

Vecka 42

Måndag

tisdag

onsdag

torsdag

genomgång area och areaenheter, cirkelns area

film area och area enheter, samt area av stora områden

 

problemlösning i grupp

genomgång cirkelns area

 

arbeta i boken

Uppgifter

22-28

29-35

36-39

40-44

 

 

 

 

 

Vecka 43

Måndag

tisdag

onsdag

torsdag

Genomgång cirkelbåge och cirkelsektor, volym och volymenheter

film cirkelbåge och cirkelsektor, volym och volymenheter

problemlösning i grupp

cylinderns volym

och pyramid och kon

film klotets volym

Uppgifter

45-49

50-53

54-65

66-69

 

 

 

 

 

Vecka 45

Måndag

tisdag

onsdag

torsdag

repetition, diagnos

repetition

Diagnos s74-75

repetition

blå/röd kurs

prov del 1

Uppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka 46

Måndag

tisdag

onsdag

torsdag

prov och start algebra

repetition

prov del 2

start kap 3 algebra

 

Uppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka 47

Måndag

tisdag

onsdag

torsdag

 

 

 

 

 

Uppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka 48

Måndag

Tisdag

onsdag

torsdag

 

 

 

 

 

Uppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka 49

Måndag

tisdag

onsdag

torsdag

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning

Förmågor

              E

               C

                A

Lösa problem

Du löser problem på ett i huvudsak  fungerande sätt

Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt

Du löser problem på ett ändamålsenlig och effektivt sätt

Fakta/

begrepp

Du har grundläggande kunskaper om geometri

Du har goda kunskaper om geometri

Du har mycket goda kunskaper om geometri

Metod/

redovisning

 

Dina metoder/redovisningar är enkla och går att följa till viss del

Dina metoder/redovisningar är utvecklade och går att följa

Dina metoder/redovisningar är välutvecklade och nyanserade och går att följa

Reflektion/

analys

 

Du prövar och bidrar till att diskussionen leder framåt

Du prövar, omprövar på ett mer utvecklat sätt,  formulerar problem som efter bearbetning för diskussionen framåt

Du prövar och omprövar systematiskt efter någon form av princip eller struktur, detta för diskussionerna framåt

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: